USA's regering varsler forestående indkøb af 20 millioner doser IMVAMUNE® koppevaccine


De væsentligste vilkår for aftalen er forhandlet på plads og den endelige
kontrakt er under udarbejdelse 
De amerikanske sundhedsmyndigheder, U.S. Department of Health and Human
Services (HHS), har informeret Bavarian Nordic om, at selskabet vil blive
tildelt en kontrakt vedrørende levering af 20 millioner doser af selskabets
IMVAMUNE® tredjegenerations koppevaccine til det strategiske nationale
beredskabslager. Som led i opfyldelsen af kontrakten skal Bavarian Nordic
registrere IMVAMUNE® til brug i raske personer samt udvide registreringen til
at omfatte personer med svækket immunforsvar. 

De væsentligste vilkår for aftalen er forhandlet på plads og den endelige
kontrakt er under udarbejdelse. Det forventes at blive den første kontrakt fra
HHS under BioShield programmet siden loven ” Pandemic and All-Hazards
Preparedness Act” trådte i kraft i december 2006. 

Udbygning af et frugtbart samarbejde
Med meddelelsen fra HHS, fortsætter det mangeårige samarbejde mellem Bavarian
Nordic og den amerikanske regering omkring udvikling og produktion af MVA som
en sikker koppevaccine. Den første RFP kontrakt (RFP-1) blev tildelt selskabet
i 2003 - fire år efter at selskabet påbegyndte sit MVA-baserede koppevaccine
program. Som led i den efterfølgende kontrakt (RFP-2), tildelt i 2004, har
Bavarian Nordic leveret en halv million doser IMVAMUNE® koppevaccine til den
amerikanske regering. Bavarian Nordic har igennem hele forløbet løbende
investeret egne midler i programmet og har etableret en kommerciel
produktionsenhed med en kapacitet på minimum 40 millioner doser IMVAMUNE® om
året. Peter Wulff, administrerende direktør i Bavarian Nordic udtaler: 
”Vi er glade for at HHS har meddelt os at de har til hensigt at vælge Bavarian
Nordic som leverandør af 20 millioner doser koppevaccine. Vi betragter dette
som en afgørende anerkendelse af vores opnåede resultater i udviklingen af MVA
teknologien, som rummer mange muligheder for fremtidige vacciner. Selskabet går
nu ind i sin industrielle fase og dette markerer en vigtig milepæl i Bavarian
Nordics strategiske udvikling.” 


Kvistgård den 16. april 2007


Asger Aamund
Bestyrelsesformand

Kontaktpersoner:	Peter Wulff, administrerende direktør
	Telefon: +45 33 26 83 83

Om Bavarian Nordic A/S:
Bavarian Nordic (CSE: BAVA) er en førende international biofarmaceutisk
virksomhed, der ud¬vikler og producerer innovative vacciner til forebyggelse og
behandling af infek¬tions¬sygdomme og cancer. Virksomheden beskæftiger over 200
medarbejdere i Danmark, Tyskland, USA og Singapore. Bavarian Nordics
patenterede teknologi MVA-BN® er, som påvist i kliniske studier, en af verdens
sikreste multivalente vaccine¬vektorer og velegnet til anvendelse mod en række
infektionssygdomme som f.eks. kopper og HIV/AIDS samt mod bryst- og
prostatakræft. En række MVA-BN®-baserede HIV- og koppevacciner er i klinisk
fase I og II forsøg.  Bavarian Nordic har igangværende udviklingskontrakter med
den amerikanske regering, som omfatter udvikling og produktion af IMVAMUNE®,
som en sikker tredjegenerations koppevaccine. Bavarian Nordic har endvidere
leveret koppevacciner til en række andre regeringer. 
For yderligere information, besøg venligst www.bavarian-nordic.com

Udsagn om fremtiden 
Med undtagelse af historiske oplysninger indeholder denne meddelel¬se udsagn om
fremtiden ("forward-looking statements") som defineret i den amerikanske
Private Securities Reform Act fra 1995. Der er ingen garanti for udsagn om
fremtiden, og de faktiske resultater kan afvige væsentligt i forhold til de
forventede. Bavarian Nordic er ikke forpligtet til at opdatere de indeholdte
udsagn om fremtiden eller til at justere sådanne udsagn i forhold til de
faktiske resultater, fremtidige aktiviteter eller lignende. Yder¬ligere
oplys¬ninger om risici og usikkerhedsfaktorer er omtalt i selskabets
årsrapport, som kan findes på selskabets hjemmeside. 

Stockwise Resumé:
USA's regering varsler forestående indkøb af 20 millioner doser IMVAMUNE®
koppevaccine 
 
Behovet for en ny koppevaccine 
Vaccination er den eneste måde at forebygge infektion med kopper. Vaccinia
virussen som findes i de traditionelle koppevacciner, der i øjeblikket anvendes
og findes i nationale beredskabslagre, er en levende, replikerende virus, som
kan medføre alvorlige bivirkninger samt komplikationer i personer med nedsat
eller svækket immunforsvar. Derfor er traditionelle koppevacciner
kontraindikeret i immunkompromitterede personer, såsom gravide, børn, ældre,
personer med atopisk dermatitis, HIV-smittede, visse cancerpatienter samt
organtransplanterede. 

I modsætning til vaccinia virussen, kan Bavarian Nordics MVA-baserede virus
(patenteret som MVA-BN®), en meget svækket form af vaccinia virussen, ikke
replikere i menneskeceller. Data fra kliniske forsøg i mennesker viser at denne
MVA-baserede koppevaccine kan være sikker og immunogen. 

Bavarian Nordics IMVAMUNE® program
Resultater fra Bavarian Nordics kliniske afprøvninger med IMVAMUNE® i mere end
1.500 personer (raske, personer med atopisk dermatitis samt HIV-smittede) har
vist at vaccinen er sikker og veltolereret. Desuden har selskabets studier
påvist at IMVAMUNE® rejser immunrespons imod koppelignende vira i dyr, hvilket
er den eneste godkendte metode til påvisning af effektivitet i henhold til de
standarder fastlagt af de amerikanske sundhedsmyndigheder, U.S. Food and Drug
Administration (FDA). 

Bavarian Nordic har løbende investeret egne midler i programmet og har
etableret en kommerciel produktionsenhed med en kapacitet på minimum 40
millioner doser IMVAMUNE® om året. 

Baggrunden for en MVA-baseret koppevaccine
En MVA-baseret koppevaccine, som blev givet til mere end 120.000 personer i
Tyskland i 1970'erne, viste sig at have en overordentlig god sikkerhedsprofil.
Men da Verdenssundhedsorganisationen (WHO) erklærede kopper udryddet i 1980
blev den videre forskning inden for MVA som koppevaccine indstillet. Bavarian
Nordic blev grundlagt i 1994 med henblik på at udvikle vacciner baseret på MVA
teknologien og i 1999 påbegyndte selskabet sit program for en MVA-baseret
koppevaccine.

Attachments

13-07_dk.pdf