Telenor kjøper Talkmore


 - Talkmore har vært en aktør i lavprissegmentet innenfor mobilmarkedet i Norge. Telenor har en intensjon om å være en ledende aktør også innenfor dette segmentet, og vi er fornøyd med at vi gjennom dette oppkjøpet sikrer oss et selskap som er etablert innen lavprissegmentet og dermed ytterligere kompetanse innenfor dette feltet, sier Morten Karlsen Sørby, konserndirektør i Telenor.
 
Talkmore videreføres som en egen merkevare, og selskapet fortsetter som en egen operativ enhet med samme markedsfokus som hittil. Samtlige Talkmore-ansatte vil få tilbud om videre arbeid i selskapet.
 
Dagens ca 60 000 kunder fordeler seg mellom Telenors og Netcoms nett. De kundene som i dag er i Netcoms nett vil på sikt flyttes over i Telenors nett, og Telenor vil gjøre sitt ytterste for at denne overgangen blir så smidig som mulig. Kundene vil fremdeles nyte godt av gunstige priser, men får nå i tillegg Telenors dekning.
 
Kjøpsavtalen er inngått med forbehold om godkjennelse fra Konkurransetilsynet.
 
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Kommunikasjonsdirektør Atle Lessum, tlf. 41505645 eller mail; atle.lessum@telenor.com