Årsrapport 2007


Investea German High Street II A/S blev den 20. september 2007 noteret på OMX
Den Nordiske Børs København. Selskabet har efter børsnoteringen på flere
områder udviklet sig bedre end forventet i børsprospektet. 

Ved udgangen af 2007 havde Investea German High Street II A/S investeret i 15
ejendomme. Ejendommene er købt til en lavere pris i forhold til lejeindtægter
end budgetteret. Den lavere pris svarer til en besparelse på DKK 17,4 mio. 

Omkostninger i forbindelse med selskabets ejendomskøb og kapitalfremskaffelse
blev ca. DKK 24,5 mio. lavere end forudsat i prospektet. 

Det er allerede lykkedes at øge lejeindtægterne i de erhvervede ejendomme med
ca. DKK 1 mio. på årsbasis, svarende til lejeforhøjelse på 2,5%. 

Værdien af selskabets ejendomme er vurderet af en uafhængig valuar i februar
2008 til DKK 798,7 mio., hvilket er ca. 9,5% højere end købsprisen ekskl.
købsomkostninger (DKK 729,1 mio.). 

Egenkapitalen udgjorde DKK 349,2 mio. den 31. december 2007, 40% af den samlede
balance og 44% af værdien af investeringsejendommene. Dette er DKK 91,6 mio.
højere end forventet. 

Årets resultat blev DKK 0,0 mio. efter udgiftsførelse af købsomkostningerne,
hvilket er særdeles tilfredsstillende i selskabets første årsregnskabsperiode. 

Årsrapporten er vedhæftet og kan desuden downloades på selskabets hjemmeside
www.ghs2.investea.dk 

Yderligere information:
Hans Thygesen, bestyrelsesformand, telefon 45 47 75 00
Jørgen Hauglund, adm. direktør, telefon 45 47 75 00

Attachments

aarsrapport_ighs2_2007.pdf