Indberetning i medfør af Værdipapirhandels-loven § 28a


Indberetning i medfør af Værdipapirhandels-loven § 28a.

I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Investea German High Street
A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes
trans-aktioner med selskabets aktier og dertil hørende papirer.

Attachments

meddelelse 30042008 nr. 11.pdf