Periodemeddelelse for 1. kvartal 2008 (01. januar 2008 - 31. marts 2008)


Periodemeddelelse for 1. kvartal 2008 (01. januar 2008 - 31. marts 2008).

Investea German High Street II A/S har i 1. kvartal 2008 udviklet sig
tilfredsstillen-de og i overensstemmelse med ledelsens forventninger.
Selskabets resultat før værdiregulering af investeringsejendomme og skat for 1.
kvartal 2008 udgjorde DKK 1,5 mio.

Attachments

meddelelse 22052008 nr. 12.pdf