Offentliggørelse af delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008


Selskabet har i den tidligere offentliggjorte finanskalender oplyst at ville
offentliggøre en delårsmeddelelse den 20. november 2008. 

Det skal hermed oplyses, at den meddelelse, der offentliggøres på denne dato,
vil omfatte en delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 og
ikke som tidligere oplyst en delårsmeddelelse.

Attachments

meddelelse 24102008 nr. 15.pdf