Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008


Bestyrelsen har dags dato vedtaget vedhæftede delårsrapport for perioden 1.
januar - 30. september 2008. 

Koncernens resultat før værdiregulering af investeringsejendomme og skat for de
tre første kvartaler af 2008 udgør DKK 4,2 mio. Ledelsen anser resultatet for
tilfredsstillende. 

Udlejningsaktiviteten i ejendommene er forløbet meget tilfredsstillende.
Tomgangsprocenten er fortsat lav, under 2%. 

Positiv udvikling i lejeindtægterne.

Renten er fastlåst i 2007 på et attraktivt niveau, hvilket betyder, at
koncernen ikke er påvirket af den finansielle uro. Den fastlåste rente har også
betydet en besparelse på renteomkostningerne. 

Forventning om årsresultat på DKK 6,0 - 6,5 mio. før skat og værdireguleringer
for hele 2008, hvilket er uændret i forhold til tidligere udmeldinger. 

Gode muligheder for attraktive køb af yderligere ejendomme.

Attachments

ighs2 delarsrapport08 20112008.pdf