Vedtægter


På den ordinære generalforsamling den 24. april 2009 blev det besluttet at
nedsætte selskabets aktiekapital med 1.741.980 DKK ved annullation af egne
aktier (§ 2.1) og adresseændring for aktiebogsfører (§ 2.2). 
Efter udløb af proklamaperioden er kapitalnedsættelsen i dag endeligt anmeldt
til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvorfor de nye vedtægter vedlægges.

Attachments

2009-07-29 vedtgter.pdf