Storaktionærmeddelelse


I henhold til aktieselskabslovens § 28a og værdipapirhandelslovens § 29
meddeles det, at Investea A/S og Investea Ejendomme A/S har meddelt Investea
German High Street II A/S, at Investea A/S har solgt 365.008 A-aktier og
100.100 B-aktier til Investea Ejendomme A/S, der samtidig har meddelt herefter
at eje 12,7% af aktiekapitalen og 54,1% af stemmerne. 

Investea A/S og helejede datterselskaber ejer efter ovennævnte salg 400.630
B-aktier, svarende til 11,0% af aktiekapitalen og 5,8% af stemmerne. 

Investea Development ApS ejer som tidligere meddelt 14.750 B-aktier, svarende
til 0,4% af aktiekapitalen og 0,2% af stemmerne. 

Investea German High Street II A/S' bestyrelsesformand Hans Thygesen
kontrollerer Investea A/S, Investea Ejendomme A/S og Investea Development ApS.
De tre selskaber ejer tilsammen uændret 365.008 A-aktier og 515.480 B-aktier,
svarende til 24,1% af aktiekapitalen og 60,1% af stemmerne.

Attachments

meddelelse-storaktionr 25062009 nr 38.pdf