Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009


Bestyrelsen har dags dato vedtaget vedhæftede delårsrapport for perioden 1.
januar - 30. juni 2009. 

Resultat før skat for perioden 1. januar til 30. juni 2009 udgjorde DKK 4,7
mio. Resultatet er påvirket af ekstra indtægter på DKK 1,3 mio. Den ordinære
selskabsdrift forløber i overensstemmelse med ledelsens forventninger, og
ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende under de givne betingelser på
det tyske udlejningsmarked. 

Udlejningen i første halvår af 2009 er forløbet i overensstemmelse med
forventningerne, og selskabets lejeprognoser tyder på en stabil udvikling i
lejeindtægten i andet halvår af 2009. 

De begyndende tegn på en vending af konjunkturbilledet i tysk økonomi får ikke
ledelsen til at forvente normalisering af udlejningsmarkedet på kort sigt, men
skaber forventninger om et bedre grundlag for ejendomsdriften i 2010 og
fremefter. 

Ledelsen har fortløbende arbejdet på at identificere ejendomme med
udviklingspotentiale, hvilket på sigt forventes at kunne bidrage til yderligere
indtjening. Ledelsen er i kontakt med developere vedrørende øget kommerciel
optimering af porteføljen og sonderer løbende muligheden for udvikling eller
salg af enkeltejendomme med ekstraordinær fortjeneste. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til bestyrelsesformand Hans Thygesen eller til
selskabets adm. direktør, Johannes Rovsing, på telefon 4547 7500.

Attachments

halvaarsrapport h1 2009.pdf meddelelse 20082009 nr. 39.pdf