Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2009


Resultat før skat og værdiregulering af investeringsejendomme for perioden 1.
januar til 30. september 2009 udgjorde DKK 5,9 mio. Resultatet anses for
tilfredsstillende. 

Under indtryk af den økonomiske krise har ledelsen tidligere udmeldt et
forventet resultat før værdiregulering af investeringsejendomme og skat på
mellem DKK 6,0 og DKK 6,5 mio. for 2009. På baggrund af en positiv
lejeudvikling i tredje kvartal og forventninger om stabil lejeudvikling i
resten af 2009, opjusteres resultatforventningen for 2009 til mellem DKK 6,5 og
DKK 7,0 mio. 

For 2010 forventer selskabet et lavere resultat før værdiregulering af
investeringsejendomme og skat på mellem DKK 5,0 mio. og DKK 5,5 mio. Den lavere
resultatforventning for 2010 skyldes primært, at de ekstra indtægter i 2009 på
DKK 1,3 mio. ikke forventes gentaget i 2010. 

Den tyske økonomi er ude af recessionen og har oplevet positive vækstrater i
både andet og tredje kvartal af 2009. Den økonomiske udvikling understøttes af
den tyske regerings planer om at sænke selskabsskatten. Mens enkelte lejere
aktuelt er mærket af den økonomi-ske krise, skaber den forbedrede økonomiske
udvikling i Tyskland fremadrettet et styrket grundlag for ejendomsdriften.

Attachments

kvartalsrapport ighs ii 30 09 2009.pdf meddelelse 19112009 nr. 43.pdf