Storaktionærmeddelelse fra EIK Banki P/F


I henhold til aktieselskabslovens § 28 a og værdipapirhandelslovens § 29
meddeles det, at EIK Banki P/F har meddelt Investea German High Street II A/S,
at selskabet den 3. december 2009 har købt 23.810 stk. B-aktier i Investea
German High Street II A/S, og at selskabet og datterselskaber herefter ejer i
alt 221.584 stk. B-aktier sva-rende til 6,07% af aktiekapitalen og 3,20% af
stemmerne.

Attachments

meddelelse-storaktionr 04122009 nr 47.pdf