Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus: Muutos osakkeenomistajan omistusoikeudessa


Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus: Muutos osakkeenomistajan omistusoikeudessa                                                                           

Metso Oyj:n pörssitiedote 6.2.2015 klo 14:40  paikallista aikaa

Metso Oyj on 6.2.2015 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen muutoksesta Cevianin rahastojen omistusosuudessa. Cevian Capital II Master Fund L.P. on siirtänyt kaikki omistamansa 7 560 179 Metson osaketta Cevian Capital Partners Ltd:lle, joka on Cevian Capital II Master Fund L.P.:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

Siirto toteutui 6.2.2015, jonka jälkeen Cevian Capital Partners Ltd. omistaa yhteensä 20 813 714 Metson osaketta, mikä vastaa 13,84 prosenttia Metson koko osakekannasta ja äänimäärästä. Osakkeiden siirto ei vaikuta Cevianin rahastojen omistamien osakkeiden kokonaismäärään.

Metson osakkeiden rekisteröity lukumäärä on 150 348 256, ja ne oikeuttavat vastaavaan määrään ääniä.

Metso on johtava prosessitehokkuuden toimittaja asiakkailleen kaivos-, öljy- ja kaasu- sekä kivenmurskausalalla. Mineraalienkäsittelyssä sekä virtauksensäädössä käytettävät Metson laite- ja palveluratkaisut parantavat prosessien käytettävyyttä ja luotettavuutta ja edistävät kestävää kehitystä ja kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2014 Metson liikevaihto oli 3,7 miljardia euroa.  Metso palvelee asiakkaitaan noin 16 000 ammattilaisen voimin 50 maassa. Expect results
www.metso.com, www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com