Precise Biometrics ingår licensavtal med Betterlife


Precise Biometrics, marknadsledare inom fingeravtrycksmjukvara, har ingått ett
avtal med Betterlife för licensiering av Precise Biometrics algoritmlösningar
för fingeravtrycksigenkänning, Precise BioMatch™ Mobile och Precise BioMatch™
Embedded.
Avtalet genererar royaltyintäkter baserat på försäljning av
fingeravtryckssensorer från Betterlife med Precise Biometrics mjukvara. Royaltyn
är volymbaserad och kan inte prognostiseras. Avtalet inkluderar en viss
ersättning för förutbetald royalty och rätten att använda Precise Biometrics
mjukvara, vilket ger intäkter med start under tredje kvartalet 2016.
”Vi ser framemot vårt samarbete med Betterlife som ytterligare stärker vår
position som den ledande leverantören av fingeravtrycksmjukvara”, säger Håkan
Persson, VD för Precise Biometrics.
Precise BioMatch Mobile (http://precisebiometrics.com/fingerprint
-technology/precise-biomatch-mobile/) är den ledande algoritmlösningen för
bekväm och säker fingeravtrycksigenkänning för mobiltelefoner och tablets. En
unik patentskyddad hybridalgoritm optimerar lösningen för små
fingeravtryckssensorer och plattformar med begränsad processorkraft och
minnesutrymme. Precise BioMatch Mobile ger snabb, noggrann och säker kontroll av
användarens identitet, vilket gör det bekvämt att låsa upp mobila enheter eller
identifiera sig för tjänster.
Precise BioMatch™ Embedded (http://precisebiometrics.com/fingerprint
-technology/precise-biomatch-embedded/) möjliggör bekväm och säker
fingeravtrycksigenkänning i produkter med små sensorer och begränsade
plattformar, till exempel smarta kort, wearables och Internet of Things.
Denna information är sådan information som Precise Biometrics AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2016
kl. 8.00.
FÖR MER INFORMATION
Håkan Persson, VD, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 31 11 05 eller 0734 35 11 05
E-post; hakan.persson@precisebiometrics.com
OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för bekväm och
säker verifiering av människors identitet. Bolaget
erbjuder fingeravtrycksmjukvara och mobila smartkortläsare som ger marknadens
bästa användarupplevelse och säkerhet. Bolagets lösningar används dagligen
hundratals miljoner gånger av människor över hela världen och marknadsförs
tillsammans med starka samarbetspartners. För mer information,
besök precisebiometrics.com

Attachments

07041370.pdf