Precise Biometrics ingår avtal med Qualcomm Technologies, Inc. för licensiering av Precise BioMatch™ Mobile


Precise Biometrics, marknadsledare inom fingeravtrycksmjukvara, har ingått ett
licens- och distributionsavtal med Qualcomm Technologies, Inc., ett dotterbolag
till Qualcomm Incorporated. Avtalet avser licensiering av Precise Biometrics
algoritmlösning för fingeravtrycksigenkänning, Precise BioMatch Mobile.
Avtalet innefattar licensavgifter per såld fingeravtryckssensor där Precise
BioMatch Mobile används och en årlig avgift för rättigheten att använda
algoritmlösningen, samt en årlig avgift för support och underhåll.
Licensavgiften per sensor är volymbaserad och kan inte prognostiseras i
dagsläget. Avtalet beräknas ge intäkter med start under tredje kvartalet 2016.

”Vi är mycket nöjda över att ha ingått detta licens- och distributionsavtal med
Qualcomm Technologies, Inc., en ledande aktör inom mobilbranschen, vilket
ytterligare stärker vår position som den ledande leverantören av
fingeravtrycksmjukvara. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans och att stödja
Qualcomm Technologies med sina lösningar för fingeravtrycksigenkänning”, säger
Håkan Persson, VD för Precise Biometrics.

Precise BioMatch Mobile (http://precisebiometrics.com/fingerprint
-technology/precise-biomatch-mobile/) är den ledande algoritmlösningen för
bekväm och säker fingeravtrycksigenkänning för mobiltelefoner och tablets. En
unik patentskyddad hybridalgoritm optimerar lösningen för små
fingeravtryckssensorer och plattformar med begränsad processorkraft och
minnesutrymme. Precise BioMatch Mobile ger snabb, noggrann och säker kontroll av
användarens identitet, vilket gör det bekvämt att låsa upp mobila enheter eller
identifiera sig för tjänster.

Denna information är sådan information som Precise Biometrics AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juli 2016
kl. 8.00.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Håkan Persson, VD, Precise Biometrics
Telefon; 046-31 11 05, alt 0734 35 11 05
E-mail; hakan.persson@precisebiometrics.com
OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för att
säkerställa människors identitet genom smarta kort och fingeravtrycksteknik.
Bolagets produkter kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för
tillgång till mobila lösningar, datorer och nätverk. Precise Biometrics
levererar lösningar till företag och myndigheter över hela världen. Bolagets
produkter är licensierade till nära 160 miljoner användare. Mer information
finns på precisebiometrics.com

###

* Qualcomm är ett varumärke under Qualcomm Incorporated, vilket är registrerat i
USA och andra länder.

Attachments

07282493.pdf