Precise Biometrics CFO lämnar bolaget


Tommy Nilsson, CFO och medlem av ledningsgruppen, har sagt upp sig och lämnar
Precise Biometrics av personliga skäl. Tommy Nilsson kvarstår i tjänst tills en
efterträdare är tillsatt. Bolaget inleder en rekryteringsprocess för att hitta
hans efterträdare.
"Jag beklagar att Tommy valt att lämna Precise Biometrics men förstår och
respekterar hans beslut”, säger Håkan Persson, VD för Precise Biometrics.

Denna information är sådan information som Precise Biometrics AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september
2016 kl. 8.00.
FÖR MER INFORMATION
Håkan Persson, VD, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 31 11 05 eller 0734 35 11 05
E-post; hakan.persson@precisebiometrics.com
OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för bekväm och
säker verifiering av människors identitet. Bolaget
erbjuder fingeravtrycksmjukvara och mobila smartkortläsare som ger marknadens
bästa användarupplevelse och säkerhet. Bolagets lösningar används dagligen
hundratals miljoner gånger av människor över hela världen och marknadsförs
tillsammans med starka samarbetspartners. För mer information,
besök precisebiometrics.com

Attachments

09053040.pdf