Precise BioMatch™ Mobile integrerad i smartphone från en kinesisk tillverkare


Precise Biometrics algoritmlösning för fingeravtrycksigenkänning i mobila
enheter, Precise BioMatch Mobile, har integrerats i en smartphone från en
kinesisk mobiltelefontillverkare. Precise BioMatch Mobile används tillsammans
med Qualcomm® Snapdragon Sense™ ID 3D fingeravtrycksteknik i telefonen.
Precise Biometrics räknar med att integrationen av Precise BioMatch Mobile ger
royaltyintäkter med start under tredje kvartalet 2016. Värdet av
royaltyintäkterna är baserat på antalet sensorer som använder Precise BioMatch
Mobile och kan därför för tillfället inte prognostiseras.

Precise BioMatch Mobile (http://precisebiometrics.com/fingerprint
-technology/precise-biomatch-mobile/) är den ledande algoritmlösningen för
bekväm och säker fingeravtrycksigenkänning för mobiltelefoner och tablets. En
unik patentskyddad hybridalgoritm optimerar lösningen för små
fingeravtryckssensorer och plattformar med begränsad processorkraft och
minnesutrymme. Precise BioMatch Mobile ger snabb, noggrann och säker kontroll av
användarens identitet, vilket gör det bekvämt att låsa upp mobila enheter eller
identifiera sig för tjänster.

Denna information är sådan information som Precise Biometrics AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september
2016 kl. 8.30.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Håkan Persson, VD, Precise Biometrics
Telefon; 046 31 11 05 alt 0734 35 11 05
E-mail; hakan.persson@precisebiometrics.com

OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar bekväm och
säker autentisering av människors identitet, Vi utvecklar och säljer
fingeravtrycksmjukvara och mobila smartkortsläsare som levererar marknadens
bästa användarupplevelse och säkerhet. Våra lösningar används hundratals
miljoner gånger varje dag av människor över hela världen och marknadsförs
tillsammans med starka partners. Mer information finns på:
precisebiometrics.com

####

Qualcomm och Snapdragon är varumärken som tillhör Qualcomm Incorporated, och är
registrerade I USA och i andra länder. Snapdragon Sense är ett varumärke som
tillhör Qualcomm Incorporated. Qualcomm Snapdragon Sense ID 3D fingerprint är en
produkt från Qualcomm Technologies, Inc.

Attachments

09289282.pdf