Precise Biometrics ingår licensavtal med Image Match Design Inc.


Precise Biometrics, marknadsledare inom fingeravtrycksmjukvara, har ingått ett
kommersiellt licens- och distributionsavtal med Image Match Design Inc. för
licensiering av bolagets algoritmlösningar för fingeravtrycksigenkänning,
Precise BioMatch™ Mobile och Precise BioMatch™ Embedded.
Avtalet omfattar licensavgifter per såld fingeravtryckssensor, en årlig avgift
för rättigheten att använda algoritmlösningarna samt en årlig avgift för support
och underhåll. Licensavgiften per sensor är volymbaserad och kan inte
prognostiseras i dagsläget. Avtalet beräknas ge intäkter med start under fjärde
kvartalet 2016.

"Vi är glada att Image Match Design Inc. har valt vår fingeravtrycksmjukvara för
att tillhandahålla den bästa användarupplevelsen och säkerheten i sina
kapacitiva fingeravtryckslösningar. Samarbetet stärker vår position som den
ledande leverantören av  fingeravtrycksmjukvara", säger Håkan Persson, VD på
Precise Biometrics.

”Samarbetet med Precise Biometrics kommer att förbättra IMDs breda
produkterbjudande och vi ser fram emot att inleda ett starkt partnerskap”, säger
Colman Huang, VD på Image Match Design.

Precise BioMatch™ Mobile (http://precisebiometrics.com/fingerprint
-technology/precise-biomatch-mobile/) är den ledande algoritmlösningen för
bekväm och säker fingeravtrycksigenkänning för mobiltelefoner och tablets. En
unik patentskyddad hybridalgoritm optimerar lösningen för små
fingeravtryckssensorer och plattformar med begränsad processorkraft och
minnesutrymme. Precise BioMatch Mobile ger snabb, noggrann och säker kontroll av
användarens identitet, vilket gör det bekvämt att låsa upp mobila enheter eller
identifiera sig för tjänster.

Precise BioMatch™
Embedded (http://media.ne.cision.com/l/araqkhtt/precisebiometrics.com/fingerprin
t 
-technology/precise-biomatch-embedded/) möjliggör bekväm och säker
fingeravtrycksigenkänning i produkter med små sensorer och begränsade
plattformar, till exempel smarta kort, wearables och Internet of Things.
Denna information är sådan information som Precise Biometrics AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober
2016, kl 8.00.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Håkan Persson, VD, Precise Biometrics
Telefon; 046 31 11 05 alt 0734 35 11 05
E-mail; hakan.persson@precisebiometrics.com

OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar bekväm och
säker autentisering av människors identitet, Vi utvecklar och säljer
fingeravtrycksmjukvara och mobila smartkortsläsare som levererar marknadens
bästa användarupplevelse och säkerhet. Våra lösningar används hundratals
miljoner gånger varje dag av människor över hela världen och marknadsförs
tillsammans med starka partners. Mer information finns på:
precisebiometrics.com

OM IMAGE MATCH DESIGN
Taiwan-baserade Image Match Design Inc. (IMD) grundades 2011 och är ett företag
som designar sensorer. IMD utvecklar sensorteknik som är användarvänlig och kan
integreras i en rad olika produkter. Mer information finns på:
http://www.imagematch.com.tw/index.php

Attachments

09290420.pdf