Precise Biometrics ingår licensavtal med InvenSense, Inc.


Precise Biometrics, marknadsledare inom fingeravtrycksmjukvara, har ingått ett
kommersiellt licens- och distributionsavtal med InvenSense, Inc. för
licensiering av bolagets algoritmlösningar för fingeravtrycksigenkänning,
Precise BioMatch™ Mobile och Precise BioMatch™ Embedded.
Avtalet omfattar licensavgifter per såld fingeravtryckssensor, en årlig avgift
för rättigheten att använda algoritmlösningarna samt en årlig avgift för support
och underhåll. Licensavgiften per sensor är volymbaserad och kan inte
prognostiseras i dagsläget. Avtalet beräknas ge intäkter med start under fjärde
kvartalet 2016.

“Vi är glada att InvenSense Inc. har valt vår fingeravtrycksmjukvara för att
tillhandahålla den bästa användarupplevelsen och säkerheten i sina
ultraljudsbaserade fingeravtryckslösningar. Samarbetet stärker vår position som
den ledande leverantören av  fingeravtrycksmjukvara", säger Håkan Persson, VD på
Precise Biometrics.

“Precise Biometrics ledande fingeravtrycksmjukvara gör dem till den perfekta
partnern inom biometrisk autentisering för att ta vår ultraljudsbaserade
fingeravtryckslösning till marknaden. Samarbetet, tillsammans med våra sensorers
förmåga att läsa av fingeravtryck genom glas, metall eller plast, öppnar upp
både mobil- och embedded-marknaden för oss”, säger Eitan Medina,
marknadsdirektör på InvenSense, Inc.
Precise BioMatch™ Mobile (http://precisebiometrics.com/fingerprint
-technology/precise-biomatch-mobile/) är den ledande algoritmlösningen för
bekväm och säker fingeravtrycksigenkänning för mobiltelefoner och tablets. En
unik patentskyddad hybridalgoritm optimerar lösningen för små
fingeravtryckssensorer och plattformar med begränsad processorkraft och
minnesutrymme. Precise BioMatch Mobile ger snabb, noggrann och säker kontroll av
användarens identitet, vilket gör det bekvämt att låsa upp mobila enheter eller
identifiera sig för tjänster.

Precise BioMatch™
Embedded (http://media.ne.cision.com/l/araqkhtt/precisebiometrics.com/fingerprin
t 
-technology/precise-biomatch-embedded/) möjliggör bekväm och säker
fingeravtrycksigenkänning i produkter med små sensorer och begränsade
plattformar, till exempel smarta kort, wearables och Internet of Things.
Denna information är sådan information som Precise Biometrics AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober
2016, kl 14.00.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Håkan Persson, VD, Precise Biometrics
Telefon; 046 31 11 05 alt 0734 35 11 05
E-mail; hakan.persson@precisebiometrics.com

OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar bekväm och
säker autentisering av människors identitet, Vi utvecklar och säljer
fingeravtrycksmjukvara och mobila smartkortsläsare som levererar marknadens
bästa användarupplevelse och säkerhet. Våra lösningar används hundratals
miljoner gånger varje dag av människor över hela världen och marknadsförs
tillsammans med starka partners. Mer information finns på:
precisebiometrics.com

OM INVENSENSE
InvenSense, Inc. (NYSE: INVN) är världens ledande tillverkare av MEMS
sensorplatformar. Under visionen Sensing Everything™ fokuserar InvenSenses på
att leverera integrerade rörelse- och ljudlösningar till både
konsumentelektronik- och industrimarknaden.
Vår lösning kombinerar MEMS-sensorer (Micro Electrical Mechanical Systems),
såsom accelerometrar, gyroskop, kompass och mikrofoner, med proprietära
algoritmer och inbyggda program som på ett intelligent sätt bearbetar,
syntetiserar och kalibrerar sensorernas output för att på så sätt maximera
utfall och noggrannhet. InvenSenses plattform för rörelsespårning, audio- och
lägesbestämning samt tjänster finns i mobila enheter, wearables, smarta hem samt
i industri-, fordons- och IoT-produkter. InvenSenses huvudkontor är beläget i
San Jose, Kalifornien och företaget har kontor över hela världen. För mer
information, besök www.invensense.com och
http://www.coursaretail.com (http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=
h 
ttp%3A%2F%2Fwww.coursaretail.com&esheet=51390826&newsitemid=20160728005571&lan=e
n 
-US&anchor=http%3A%2F%2Fwww.coursaretail.com&index=4&md5=28a4ff06eeb38d9f0c29934
a 
c0333a89)

Attachments

10217427.pdf