Solidium placerar i Konecranes Abp


Solidium Oy har förvärvat 3,0 procent av aktierna i Konecranes Abp för 93,0 miljoner euro.

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. Koncernen har 17 000 anställda på 600 platser i 50 länder.

"Konecranes är ett utmärkt tillägg i Solidiums portfölj. Dess starka marknadspositioner och överlägsen teknologisk kunskap inom maskin- och metallproduktindustrins värdekedja är klart lockande faktorer. Vi anser Konecranes vara en bra investering med god värdeökningspotential. Medan Terex avyttar sina aktier förstärker och stabiliserar Solidiums placering det inhemska ägandet i bolaget", konstaterar Antti Mäkinen, Solidiums verkställande direktör.

Tilläggsuppgifter: verkställande direktör Antti Mäkinen, tfn. +358 (0)10 830 8905


Solidium
är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Grunden för Solidiums strategi och en central målsättning är en god skötsel av de nuvarande innehaven samt att öka deras värde. Solidium är minoritetsägare i tolv börsnoterade bolag (Elisa Abp, Kemira Oyj, Metso Abp, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Abp, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, Telia Company AB, Tieto Abp och Valmet Abp).

Marknadsvärdet på Solidiums aktieplaceringar uppgick till cirka 8,2 miljarder euro per den 23 maj 2017.

Närmare information finns på www.solidium.fi/sv