GreenMobility indleder international ekspansion  


Selskabsmeddelelse nr. 3-2018
København, 23. marts 2018

GreenMobility indleder international ekspansion 

Oslo bliver den første by uden for Danmark, hvor man kommer til at kunne køre i Bybiler fra GreenMobility.  

GreenMobility A/S har underskrevet et letter of intent med NSB (Norges Statsbaner) om at etablere GreenMobility’s delebils-koncept i Oslo. Målet er at etablere en operation med 250 elektriske Bybiler i den norske hovedstad, som dermed vil få sin første free-float delebilsløsning.   

Aftalen er det første skridt i GreenMobility’s planlagte ekspansion til en række europæiske byer:

”Vi er meget glade for at have indgået en aftale med en stærk og professionel partner som NSB, der både har et klart kommercielt fokus og et stort ønske om at udvikle mere miljøvenlige, digitale transportløsninger. Det sender samtidig et stærkt signal til andre mulige partnere rundt om i Europa, at netop NSB vælger at blive franchisepartner hos GreenMobility,” siger Torben Andersen, adm. direktør hos GreenMobility.

Den statsejede NSB koncern er en af de største nordiske transportkoncerner med en omsætning på knap 15 mia. NOK. NSB udbyder persontransport med tog og bus, godstrafik på jernbane samt rejselivsprodukter, og NSB har desuden netop etableret enheden ”Mobilitet og Strategi” for at udvikle digitale kunderejser fra dør til dør.

”Aftalen med GreenMobility er et resultat af vores nye satsning på mobilitet og dør-til-dør tjenester. Vi vil gerne supplere det traditionelle kollektive trafiktilbud med nye transportløsninger, der gør det enklere for mennesker at klare sig uden egen bil. Delebiler er et vigtigt første skridt i denne strategi,” siger Synne Homble, koncerndirektør for mobilitet og strategi i NSB.

GreenMobility ønsker at ekspandere til andre byer i Europa:

”Oslo er en oplagt by at indlede vores internationale ekspansion, fordi der lokalt er stærk fokus på at skabe en grøn by, og fordi el-biler allerede er så udbredte, at der ikke vil være væsentlige bruger-barrierer at overvinde. Vi ser en fremtid for GreenMobility i flere europæiske byer, hvor miljøvenlige elektriske bybiler kan bidrage til at mindske støj og forurening, ligesom trafiktætheden begrænses, når flere mennesker deler samme bil,” siger Torben Andersen. 

Aftalen med NSB

GreenMobility og NSB har i første omgang underskrevet et letter of intent, og en endelig aftale ventes indgået inden den 1. juni 2018 med henblik på, at operationen i Oslo kan indlede driften i 2. halvår 2018. GreenMobility stiller koncept/know-how, systemer, app, brand/design, mv. til rådighed for NSB, hvor træning af medarbejdere også er del af aftalen i Oslo.

GreenMobility i Storkøbenhavn

GreenMobility indledte driften i Storkøbenhavn i oktober 2016 og har i dag over 21.032 kunder – især private brugere, men også et stigende antal virksomheder, som lader deres medarbejdere bruge Din Bybil som et prisbilligt og miljøvenligt alternativ til taxa, kørsel i egen bil mv. Der blev i 2017 kørt 2,9 mio. kilometer i Bybilerne, fordelt på 320.657 ture, og både antallet af ture og turenes længde er stigende. Bybilerne kører på strøm fra vedvarende energikilder og udleder hverken CO2, NOx eller andre skadelige stoffer. Det skønnes, at Bybilerne i 2017 sparede Storkøbenhavn for udledning af 350 tons CO2.  

Yderligere oplysninger:

Torben Andersen, adm. direktør, GreenMobility, tlf. +45 3111 1620, ta@greenmobility.com

Michelle Barosin, kommunikation & investor relations, GreenMobility, tlf. +45 4275 4165, mb@greenmobility.com

Synne Homble, konserndirektør mobilitet og strategi, NSB, tlf. +47 975 10 628, synne.homble@nsb.no

Om GreenMobility
GreenMobility A/S udbyder elektriske bybiler på delebasis og er en enkel, fleksibel og bæredygtig transportløsning til moderne byboere. I dag opererer GreenMobility 400 bybiler i Københavnsområdet, som man har adgang til via en app. Det er GreenMobility’s ambition at være blandt Europas førende udbydere på det hastigt voksende marked for bybiler med tilstedeværelse i en række europæiske byer. GreenMobility er noteret på Nasdaq First North København.

GreenMobility A/S
Hillerødgade 30A, 2200 København N
CVR: 35521585
+45 7077 8888
Info@greenmobility.com
www.greenmobility.com

Certified Advisor
Kapital Partner
Peter Høgsted, +45 3133 0215, ph@kapitalpartner.dk
Havnegade 39, 1058 København K
+45 8988 7846


Attachments

GreenMobility indleder international ekspansion