Fingrid laskee vuoden 2019 kantaverkkomaksuja keskimäärin kahdeksan prosenttia


Fingrid Oyj
Pörssitiedote 3.10.2018 klo 10:00 EET


Fingrid laskee vuoden 2019 kantaverkkomaksuja keskimäärin kahdeksan prosenttia

Fingrid laskee vuoden 2019 alusta sähkön siirtomaksuja kantaverkossa. Siirtomaksut ovat Suomessa eurooppalaisesti vertaillen hyvin edullisia. Fingridin toiminta on vakaalla pohjalla ja näin ollen kantaverkkohinnoittelun odotetaan pysyvän tulevaisuudessakin vakaana.

Fingrid laskee vuoden 2019 alusta sähkön siirtomaksuja kantaverkossa keskimäärin kahdeksan prosenttia. Maksujen alentamisen ensi vuodelle mahdollistavat alkuvuoden 2018 positiivinen tuloskehitys, erinomainen kustannustehokkuus, maltillinen investointitahti ja ennakoitu lievä sähkön kulutuksen kasvu. Loistehomaksujen osalta noudatetaan aiemmin sovittua asteittain nousevaa hintatasoa, jonka tavoitteena on vähentää loissähkön siirtoa kantaverkossa.

Fingridin tavoitteena on pitää hintamuutokset jatkossakin maltillisina oikein ajoitetulla ja mitoitetulla investointiohjelmalla, kehittämällä edelleen markkinaehtoista ulkoistettua toimintamallia ja hyödyntämällä digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Tätä tukee myös toimiva ja pitkäjänteinen valvontamalli. Kantaverkon investointitaso on vakiintunut runsaaseen 100 miljoonaan euroon vuodessa. Lähivuosien investoinnit ovat seurausta sähköverkon ikääntymisestä ja sähkön tuotantorakenteen muutoksista siirryttäessä kohti vähähiilisempää energiajärjestelmää.

Fingridille on sähkömarkkinalaissa ja eurooppalaisessa lainsäädännössä määrätyt vastuut tuotannon ja kulutuksen tasapainon ylläpidosta, sekä sähkömarkkinoiden ja valtakunnan sähköverkon kehittämisestä. Kantaverkkomaksuilla katetaan tästä toiminnasta aiheutuvia kustannuksia. Nykyinen hinnoittelurakenne perustuu aiheuttamisperiaatteeseen, jonka mukaan maksujen rasitus painottuu erilaisten asiakkaiden verkolle asettamien vaatimusten mukaisesti. Kulutuksen maksuissa painotetaan ajankohtia, jolloin siirrettävän sähkön määrä on suurimmillaan ja tuotannon maksuissa puolestaan voimalaitosten verkosta varaamaa kapasiteettia. Fingridin toimintaa ja hinnoittelua valvoo Energiavirasto.

- Olen ylpeä siitä, että olemme onnistuneet vakiinnuttamaan yhtiön toiminnan, talouden ja rahoituksen sellaiselle tasolle, joka mahdollistaa jälleen kantaverkkomaksujen alentamisen. Myöskään kuluva vuosi ei tuonut kantaverkkomaksuihin nostoa, mikä tarkoittaa, että olemme onnistuneet pitämään kustannukset alhaisina pidempään. Suunnitelmallinen ja vastuullinen toiminta, läheisessä yhteistyössä kaikkien sidosryhmiemme kanssa, kantaa hedelmää. Varma sähkö ja edulliset siirtohinnat ovat tapa, jolla Fingrid voi osaltaan edistää asiakkaidensa ja yhteiskunnan hyvinvointia ja kilpailukykyä, sanoo talous- ja rahoitusjohtaja Jan Montell.

Lisätiedot:

Talous- ja rahoitusjohtaja Jan Montell, puh. 040 592 4419