Aandeelhouders DPA akkoord met herbenoeming CEO en dividendvoorstel

Bussum, NETHERLANDS


Amsterdam, 17 mei 2019 - De aandeelhouders van DPA hebben op de jaarvergadering d.d. 16 mei 2019 ingestemd met de herbenoeming van Eric Winter als lid van de Raad van Bestuur in de functie van CEO. Ook gingen zij akkoord met de voorgestelde dividenduitkering van 0,09 euro per aandeel in contanten. De registratiedatum voor dividendbetaling is 21 mei 2019 en de datum van de betaalbaarstelling van het dividend is 27 mei 2019.

Herbenoeming Eric Winter als CEO
Eerder heeft de Raad van Commissarissen de herbenoeming van de CEO voor een periode van vier jaar voorgelegd aan de Ondernemingsraad, die positief heeft geadviseerd over het voorstel. “We zijn blij dat Eric doorgaat als CEO. Hij heeft de afgelopen acht jaar een belangrijke rol gespeeld in de transformatie van DPA”, zegt Ron Icke, voorzitter van de Raad van Commissarissen. “Wij wensen de Raad van Bestuur en de clusterdirecteuren veel succes bij het verder vormgeven van de langetermijnstrategie van DPA en de beoogde waardecreatie met de focus op rendement.”

Over DPA Group N.V.
DPA verbindt organisaties met professionals met de juiste kennis en kunde. Onder het motto ‘improving your performance’ biedt DPA haar medewerkers de ruimte om gedreven met hun vak bezig te zijn en continu aan hun vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling te werken. Zo kunnen zij opdrachtgevers helpen om verbetering en vernieuwing te realiseren. DPA is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Meer informatie is beschikbaar via www.dpa.nl.

Voor meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sharon van Straalen via sharon.vanstraalen@dpa.nl of telefoonnummer 06 5141 1647.

Disclaimer
In dit persbericht zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Het persbericht geeft de plannen, doelstellingen en ambities van DPA weer op basis van de huidige inzichten en veronderstellingen van het bestuur. Dergelijke uitspraken betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en overige factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van DPA bevinden. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk afwijken van de toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomst gerichte verklaringen. DPA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het actualiseren of wijzigen van enige informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.