Metso Oyj käynnistää suostumusten hakumenettelyn tiettyjen sen EMTN-ohjelman puitteissa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjojen haltijoilta


Metso Oyj käynnistää suostumusten hakumenettelyn tiettyjen sen EMTN-ohjelman puitteissa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjojen haltijoilta

Metso Oyj:n pörssitiedote 8.10.2019 klo 18:45 paikallista aikaa

Metso Oyj ilmoittaa käynnistävänsä suostumusten hakumenettelyn hankkiakseen suostumukset ja vapautukset ulkona olevien joukkovelkakirjojen haltijoilta koskien tiettyjä joukkovelkakirjasarjoja, jotka on laskettu liikkeeseen sen EMTN-ohjelman puitteissa, jokaisen tällaisen joukkovelkakirjasarjan osalta erikseen tehtävän joukkovelkakirjojen haltijoiden ylimääräisen kokouksen hyväksyvän päätöksen saamiseksi liittyen:

(a) Metso Oyj:n korvaamiseen Outotec Oyj:llä joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijana Metso Oyj:n osittaisjakautumisen ja Metso Oyj:n Minerals-liiketoiminnan ja Outotec Oyj:n yhdistymisen täytäntöönpanon Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin rekisteröimisen päivänä, jonka on tarkoitus tapahtua vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen aikana, ja se on ehdollinen jakautumisen hyväksynnälle Metso Oyj:n ja Outotec Oyj:n ylimääräisissä yhtiökokouksissa, lakisääteiselle velkojien kuulemismenettelylle ja kaikkien lakisääteisten ja muiden hyväksyntöjen saamiselle, mukaan lukien kilpailuviranomaisten hyväksynnät, (”Jakautuminen”), (b) vapautukseen ja valtuutuksen antamiseen koskien mitä tahansa joukkovelkakirjojen ehtojen rikkomusta tai väitettyä rikkomusta, joka voivat johtua tai aiheutua ehdotetun Jakautumisen kautta ja (c) tiettyihin vapautuksiin tietyistä joukkovelkakirjojen haltijoille Suomen oikeuden mukaan syntyvistä lakisääteisistä oikeuksista, jotka voivat johtuaa tai aiheutua ehdotetun Jakautumisen kautta.

Suostumusten hankkimista koskevan prosessin yksityiskohdat on kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa Launch Announcement -tiedotteessa ja siinä mainitussa Consent Solicitation Memorandum -muistiossa.

Vastuuvapauslauseke

Tämä ilmoitus tulee lukea yhdessä Consent Solicitation Memorandum -muistion kanssa. Mikäli olette millään tavoin epävarma toimenpiteistä, joihin teidän tulisi ryhtyä, teitä kehotetaan välittömästi hankkimaan taloudellista neuvontaa arvopaperivälittäjältänne, pankin yhteyshenkilöltänne, kirjanpitäjältänne tai muulta itsenäiseltä taloudelliselta neuvonantajaltanne.

Tämä ilmoitus tai Consent Solicitation Memorandum -muistio eivät ole kutsu antaa suostumusta missään maassa, tai kenellekään sellaiselle henkilölle tai keneltäkään sellaiselta henkilöltä, jonka osalta olisi laitonta soveltuvan arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla tehdä sellainen kutsu tai osallistua suostumusten hakumenettelyyn. Tämän ilmoituksen tai Consent Solicitation Memorandum -muistion jakelu tai julkaisu saattaa olla tietyissä maissa lailla rajoitettua. Metso Oyj edellyttää, että tämän tiedotteen tai Consent Soliciation Memorandum -muistion haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä.

Tämä suostumusten hakumenettely tehdään koskien ulkomaisen yhtiön arvopapereita. Tähän suostumusten hakumenettelyyn kohdistuu vieraan valtion tiedonantovaatimuksia, jotka eroavat Yhdysvaltojen vastaavista, ja tämä suostumusten hakumenettely eroaa transaktion aikataulun ja maksujen ajankohdan osalta Yhdysvaltojen sisällä tehtävistä tarjousmenettelyistä ja niihin kohdistuvista säännöistä. Consent Solicitation Memorandum -muistioon sisältyvät tai siinä viitatut tilinpäätökset ja taloudelliset tiedot on laadittu ulkomaisten kirjanpitostandardien mukaisesti eivätkä ne välttämättä ole vertailukelpoisia yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätösten kanssa.  Oikeuksiesi toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska yhtiö on sijoittautunut vieraaseen valtioon ja osa tai kaikki sen johtajista ja hallituksen jäsenistä voi asua vieraassa valtiossa. Et välttämättä voi haastaa ulkomaista yhtiötä tai sen johtajia ja hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain lakien rikkomisesta ulkomaisessa tuomioistuimessa. Ulkomaisen yhtiön tai näiden lähipiiriin kuuluvien tahojen pakottaminen hyväksymään yhdysvaltalaisen tuomioistuimen toimivaltaa voi olla vaikeaa. Sinun tulee olla tietoinen siitä, että yhtiö voi myös ostaa joukkovelkakirjoja vapailta markkinoilta tai yksityisesti neuvoteltuina ostoina.

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,2 miljardia euroa vuonna 2018. Metsolla on yli 14 000 työntekijää yli 50 maassa.

Lisätietoja antaa:

Minna Helppi, rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 040 772 1024

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Media
www.metso.com

Liite


Attachments

Launch Announcement