DPA levert solide prestaties in eerste kwartaal, effecten coronacrisis worden geleidelijk zichtbaar


Hoofdpunten eerste kwartaal 2020:

  • Omzet: 37,6 miljoen euro (Q1 2019: 36,7 miljoen)
  • Brutowinst: 11,7 miljoen euro (Q1 2019: 11,5 miljoen)
  • Brutomarge: 31,2% van de omzet (Q1 2019: 31,4%)
  • EBITDA: 6,0 miljoen euro (Q1 2019: 5,0 miljoen)
  • EBITDA-marge: 16,0% (Q1 2019: 13,6%)
  • Resultaat: 2,9 miljoen euro (Q1 2019: 2,0 miljoen)
  • Eén werkdag meer dan in Q1 2019: impact 0,6 miljoen euro op de omzet en 0,5 miljoen op de brutowinst en EBITDA
Kerncijfers DPA Group1
in miljoenen euro’s tenzij anders aangegeven
Q1 2020Q1 2019
Omzet37,636,7
Brutowinst11,711,5
Brutomarge31,2%31,4%
Operationele kosten5,76,5
EBITDA6,05,0
EBITDA-marge16,0%13,6%
Resultaat2,92,0

          1.   Op deze cijfers is geen accountantscontrole uitgevoerd. DPA publiceert cijfers met toepassing van IFRS 16.

Quote Arnold van Mameren, CEO van DPA
“DPA is clean, lean and mean ingericht met een compacte en efficiënte organisatiestructuur. Dit zien we terug in de sterke start van het eerste kwartaal van 2020. Zo is 2,5% omzetgroei gerealiseerd en 20% EBITDA-toename. De lockdownmaatregelen samenhangend met COVID-19 vanaf medio maart hadden gezien de korte periode in dit kwartaal een beperkte impact op de resultaten.

De diversiteit en de onderlinge samenhang van onze activiteiten zijn en blijven van groot belang, omdat wij gezamenlijk in staat blijven om de vraag van opdrachtgevers met ervaren professionals in te vullen. Ik ben trots op de inzet en vindingrijkheid van onze medewerkers om inzetbaar te blijven en aan hun vakinhoudelijke ontwikkeling te werken.”

“We treffen doorlopend passende maatregelen waardoor onze professionals zo goed mogelijk kunnen doorwerken gedurende de intelligente lockdown en aan de veranderende behoeften bij onze klanten kunnen voldoen. Tevens zien we er dagelijks op toe dat uit de op dat moment bekende operationele kasstromen en de beschikbare kredietfaciliteit voldoende liquiditeiten voorhanden zijn om de operationele kosten te dekken en aan de financiële verplichtingen te voldoen. Omdat het effect van COVID-19 toeneemt, kijken we ook naar de steunmaatregelen van de overheid.”

Resultaatontwikkeling eerste kwartaal 2020
In het eerste kwartaal van 2020 steeg de omzet met 2,5% naar 37,6 miljoen euro (Q1 2019: 36,7 miljoen). Het eerste kwartaal telde 64 werkdagen: één werkdag meer dan in Q1 2019. De impact hiervan is circa 0,6 miljoen euro op de omzet en 0,5 miljoen op de brutowinst en EBITDA.

In het eerste kwartaal van 2020 profiteerde DPA van het stevige fundament dat in 2018 en 2019 is gelegd. Hierbij is de organisatiestructuur vereenvoudigd en zijn de interne processen verder geoptimaliseerd. Dit resulteerde in een daling van de indirecte kosten met 12,3% naar 5,7 miljoen euro (Q1 2019: 6,5 miljoen). Door de daling van de indirecte kosten en de toename van de brutowinst steeg de EBITDA met 20% naar 6,0 miljoen euro (Q1 2019: 5,0 miljoen). De EBITDA-marge steeg naar 16,0% (Q1 2019: 13,6%). Het resultaat bedraagt 2,9 miljoen euro (Q1 2019: 2,0 miljoen).

Medewerkers
De aanhoudende druk op de arbeidsmarkt zorgde in het eerste kwartaal van 2020 voor een relatief hoog verloop onder de medewerkers. DPA werkt met de beste professionals en die zijn zeer gewild bij opdrachtgevers en andere werkgevers. Op 31 maart 2020 waren 1.196 professionals (31 december 2019: 1.266) en 185 interne medewerkers (31 december 2019: 178) in dienst van DPA. Deze daling van het aantal professionals komt voort uit de voorziene afloop van een project dat het cluster Legal & Overheid een aantal jaren heeft mogen invullen. Op 31 maart 2020 had DPA op fulltime basis 190 zzp’ers onder contract (31 december 2019: 179).
Eind 2019 en in de eerste maanden van 2020 hebben wij ingezet op focusgedreven groei. De verhouding direct/indirect (professionals in loondienst/interne medewerkers) is daardoor teruggelopen in Q1 2020: van 7,1 op 31 december 2019 naar 6,5 op 31 maart 2020.

(op FTE basis)31-3-201930-6-201930-9-201931-12-201931-3-2020
Professionals1.2551.2341.2401.2661.196
ZZP159215185179190
Interne medewerkers195186172178185

Vooruitzichten
DPA bouwt met haar strategie voort aan een solide organisatie die dagelijks relevant is voor haar professionals en opdrachtgevers. In 2020 doet DPA er alles aan om de ingezette lijn vast te houden. Gezien de effecten van COVID-19 op de marktvraag verwacht DPA voor het gehele jaar 2020 een daling van het aantal medewerkers. Door de onzekerheden rondom het coronavirus is het niet mogelijk om een inschatting te doen van de impact op de toekomstige resultaten.

Over DPA Group N.V.
DPA verbindt organisaties met professionals met de juiste kennis en kunde. De ondermeming biedt haar medewerkers de ruimte om gedreven met hun vak bezig te zijn en continu aan hun vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling te werken. Zo kunnen zij opdrachtgevers helpen om verbetering en vernieuwing te realiseren. DPA is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Meer informatie is beschikbaar via www.dpa.nl.

Voor meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sharon van Straalen via sharon.vanstraalen@dpa.nl of telefoonnummer 06 5141 1647.

Disclaimer
In dit persbericht zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Het persbericht geeft de plannen, doelstellingen en ambities van DPA weer op basis van de huidige inzichten en veronderstellingen van het bestuur. Dergelijke uitspraken betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en overige factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van DPA bevinden. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk afwijken van de toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomst gerichte verklaringen. DPA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het actualiseren of wijzigen van enige informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.