Hesselberg velger Blue Ridge Supply Chain Planning og Prisoptimering for å styrke lønnsomheten og maksimere fortjenestemarginene

Ledende norsk distributør av anleggsmaskiner velger Blue Ridge-løsninger for å styrke lønnsomhet, maksimere marginer og bedre forutsigbarhet


FROGNER, Norge, Dec. 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Ridge– en ledende aktør innen planleggings- og prisoptimeringsløsninger for forsyningskjeden– kunngjorde i dag at AS Sigurd Hesselberg har valgt Blue Ridge-løsninger for å opprettholde og styrke lønnsomheten, maksimere marginene og minimere kostnader og kapital og samtidig forbedre forutsigbarheten.

AS Sigurd Hesselberg ble grunnlagt i 1897 og har i mer enn et århundre vokst fra å være et agentur med leveranser til bryggerier rundt om i Norge til å bli en ledende distributør for anleggsmaskiner og trucker, med hovedkontor på Frogner utenfor Oslo samt med filialer og et servicenettverk over hele landet. I 2020 ble Hesselberg med i Blue Ridge sin kundebase sammen med selskaper som Astrup, Grilstad, Isola og Mestergruppen.

"Blue Ridge gir oss én integrert løsning for å håndtere alle våre behov for styring av vår forsyningskjede og prisoptimalisering samt styring av lønnsomhet - i stedet for individuelle løsninger som fungerer i egne siloer," sa Andreas Corwin, administrerende direktør i AS Sigurd Hesselberg.

Blue Ridges Supply Chain Planning-løsninger skaper svært effektive innkjøp og intelligent forsyning for hele forsyningskjeden på tvers av alle lokasjoner og kanaler, både nedstrøms til kunder og oppstrøms mot leverandører.

"Blue Ridge Supply Chain Planning og Prisoptimalisering-løsninger håndterer de unike behovene – uforutsigbar etterspørsel fra regional unikhet, sesongvariasjoner, markedssvingninger, etc. - som legger press på distributører som Hesselberg," sier Sverre Rosmo, daglig leder hos Blue Ridge-partneren Inventory Investment AS. “Det å koble etterspørsel og forsyning med påvirkningen fra prisoptimering har vist seg å gi et stort optimeringspotensiale for våre kunder.”

Blue Ridge sine planleggingsløsninger styrer NOK 29 mrd i salg i Europa på tvers av bransjer, inkludert detaljhandel, mat, vin & sprit samt handelsvarer ellers. I 2020 aksepterer kundene uendret 99 prosent av planleggingsanbefalingene fra Blue Ridge SCP-løsningene, slik at de kan opprettholde en samlet 95 prosent fyllingsgrad. Denne nøyaktigheten setter Blue Ridge-kundene i stand til løpende å levere 98 prosent servicegrad til sine kunder samtidig som lagernivåene reduseres. Totalt ble 59 millioner ordrelinjer plassert gjennom Blue Ridge-løsningene.

Om Blue Ridge
Blue Ridge Supply Chain Planning og Price Optimization-løsninger gir distributører og detaljister mulighet til å utnytte uoppdaget margin gjennom utnyttelse av lageroptimering, automatisering og synkronisering gjennom hele bedriften.

I en verden der det eneste sikre er forandring, gir Blue Ridge mer sikkerhet, mer fart og mer forutsigbarhet, slik at selskapene kan se årsaken bak beslutningen og reagere raskere på det uventede. Det er derfor store produsenter, grossister/distributører og detaljister stoler på Blue Ridge for en mer forutsigbar fremtid. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www. blueridgeglobal.com.

Mediekontakt:

Sverre Rosmo
Daglig leder
Inventory Investment AS
sverre.rosmo@inven.no
www.inven.no
908 26 852