Framtidens elfordon behöver inte laddas.


Elfordonstillverkaren Clean Motion AB har ingått ett samarbete med finska Valoe Oyj kring integration av högeffektiva solceller i fordonens tak. ”I en stor del av världen kommer denna lösning att eliminera behovet av laddning och verkligen kunna leverera en grön revolution!” säger Göran Folkesson, VD Clean Motion.

Samarbetet mellan Valoe Oyj och Clean Motion AB handlar om att integrera Valoes högeffektiva IBC-celler (Interdigitated Back Contact) i Clean Motions framtida takmoduler.

Clean Motion började göra tester med solcellstak 2015, men då var tekniken inte tillräckligt mogen. Solcellernas verkningsgrad har ökat kraftigt sedan dess, och i kombination med Clean Motions extremt energieffektiva fordon är tekniken nu kommersiellt gångbar. Inom en snar framtid är målet att kunna ha ett färdigt ett fordon med 100 kilometers räckvidd per dag – bara från solen.

”Vi är inte ensamma om att integrera solpaneler i fordon. Det som är unikt är våra fordons energieffektivitet, som innebär att soltaket kan göra dem självförsörjande på energi,” säger Göran Folkesson, VD.

Kombinationen av snabbt ökande hemleveranser och ambitiösa klimatmål skapar mycket intressanta förutsättningar för elfordon med hög energieffektivitet. När fordonsflottan ska gå från några enstaka procents eldrift, till i det närmaste 100 procent, kommer den verkliga utmaningen för samhället och fordonsbranschen. Här är Clean Motion en viktig del av lösningen eftersom fordonen löser många transportuppgifter med ett minimalt behov av laddning.

Göran Folkesson; ”Jag grundade Clean Motion för att fordonsindustrin inte gör särskilt mycket eller särskilt rätt kring hållbara transporter. Elektrifieringen går visserligen framåt, men det handlar fortfarande mestadels om klumpiga, resursslösande fordon med stora och dyra batterier.”

Ikka Savisalo, VD på Valoe; ”För Valoe skapar sammarbetet med Clean Motion goda möjligheter på den globala marknaden för soldrivna elfordon. Jag är glad att Clean Motion har valt Valoe som partner för att utveckla fordonsintegrerade solcellssystem. Timingen är helt rätt för små soldrivna fordon. Vi på Valoe är övertygade om att vi tillsammans kommer att skapa något nytt, unikt och betydande.”

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: goran@cleanmotion.se

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd att använda. Bolagets elfordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08- 503 000 50.

För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.

Om Valoe Oy

Valoe is an innovative technology company based in Finland that operates in the clean energy business. The company’s objective is to have clean solar electricity available for everyone everywhere. Valoe’s solar module plant is located in Juva, Finland, and the company has an IBC solar cell plant in Vilnius, Lithuania.