Tržby Agthia Group vzrástli v roku 2021 na 3 miliardy AED po spustení Strategickej vízie na rok 2025


ABU DABÍ, Spojené arabské emiráty, March 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Agthia Group PJSC, jedna z popredných spoločností odvetvia potravín a nápojov v regióne, dnes oznámila, že čistý príjem Skupiny za rok 2021 dosiahol 3,07 miliardy AED, čo zodpovedá 49 % medziročnému rastu po konsolidácii a integrácii kľúčových akvizícií do podniku.

Čistý zisk skupiny dosiahol 216 miliónov AED v porovnaní s 34 miliónmi AED v predchádzajúcom roku, z čoho 83 miliónov AED jednorazových nákladov vzniklo v dôsledku strategického prehodnotenia súvahy spoločnosti.

Khalifa Sultan Al Suwaidi, predseda Agthia Group, povedal: „Finančné výsledky spoločnosti Agthia za rok 2021 ukázali silný rok pre podnik uprostred prebiehajúcej volatility trhu a náročných ekonomických podmienok, keď sa svet zotavuje z pandémie COVID-19 a čelí inflácii. Napriek týmto výzvam sme pokračovali v disciplinovanom a metodickom plnení stratégie rastu, ktorú sme načrtli pre spoločnosť Agthia. Naše výsledky za rok 2021 sú dôkazom správnosti našej stratégie a kvality jej realizácie.“

Alan Smith, generálny riaditeľ Agthia Group, povedal: „V roku 2021 bola naším hlavným cieľom konsolidácia divízie Consumer Business Division (CBD). Naša aktivita v oblasti fúzií a akvizícií počas roku 2021 ukazuje náš trvalý záväzok rozvíjať podnikanie do kategórií rozrastajúceho sa spotrebného tovaru akvizíciou štyroch nových subjektov v rámci segmentov proteínov a rýchleho občerstvenia, ktoré prispievajú k predaju sumou 1,07 miliardy AED. Náš rekord v oblasti optimalizácie nákladov sa udržal aj počas celého roka ako sa blížime k nášmu cieľu zvýšiť produktivitu o 200 miliónov AED do roku 2025.“

Divízia CBD prispela do celkových príjmov skupiny podielom 70 %, čo predstavuje 15 % nárast v porovnaní s rokom 2020. Príjmy poľnohospodársko-obchodnej divízie dosiahli za rok 931 miliónov AED.

  • Segment proteínov a mrazených výrobkov a segment rýchleho občerstvenia prispeli k najvyššej línii sumou 656 miliónov AED a 540 miliónov AED.
  • Voda a nápoje a ostatné potraviny zaznamenali tržby vo výške 941 miliónov AED – pričom balená voda si v tomto roku udržala vedúce postavenie na trhu, a to na úrovni 26 % v objeme a 23 % v podiele na hodnote.
  • Príjmy poľnohospodársko-obchodnej divízie boli rovnaké ako v roku 2020, čo zahŕňalo jednorazovú objednávku Svetového potravinového programu v 1. štvrťroku 2020.

Celkové aktíva skupiny k 31. decembru 2021 dosiahli 6,4 miliardy AED po konsolidácii nových aktív do podniku. Celkové vlastné imanie akcionárov za toto obdobie predstavovalo 2,8 miliardy AED.

Predstavenstvo spoločnosti Agthia odporučilo vyplatiť za druhú polovicu roka 2021 peňažné dividendy vo výške 8,25 %, čo zodpovedá 0,0825 AED na akciu.

O spoločnosti Agthia

Agthia je popredná spoločnosť v oblasti potravín a nápojov so sídlom v Abu Dabí. Spoločnosť bola založená v roku 2004 a je kótovaná na burze cenných papierov v Abu Dabí (ADX) a má symbol „AGTHIA“. Prostredníctvom spoločnosti Senaat je Agthia Group PJSC súčasťou ADQ, jednej z najväčších holdingových spoločností v regióne so širokým portfóliom veľkých podnikov pokrývajúcich kľúčové sektory diverzifikovanej ekonomiky Abu Dabí. 

Otázky od médií:
Mohammed Elbatta
+971.55.5542678
elbatta@beeieg.com

Photos accompanying this announcement are available
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/af528d82-a226-4669-b2ff-365fc4236b71
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/eea2ae96-04eb-42b2-9194-7988544cd412


Chairman Agthia Group Chief Executive Officer Agthia Group