QPR Software Oyj on nimetty Pohjoismaiden johtavaksi prosessilöydöksien ja -louhinnan toimittajaksi


 QPR SOFTWARE OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 23.03.2022 KLO 11.00


QPR Software Oyj on nimetty Pohjoismaiden johtavaksi prosessilöydösten ja -louhinnan toimittajaksi. Asia ilmenee Information Services Groupin (ISG) julkaisemassa ”ISG Provider LensTM Intelligent Automation – Solutions and Services 2021”-tutkimusraportissa. Raportti korostaa, että kattavalla koneoppimiskyvykkyyttä hyödyntävällä prosessilouhintaratkaisullaan QPR Software on osoittautunut kilpailukykyiseksi toimijaksi kasvavassa ja erittäin kilpaillussa prosessilouhintamarkkinassa.

Prosessilouhinnalla tuetaan ja mahdollistetaan yritysten liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamista

Prosessilouhinta (eng. Process mining) on menetelmä, jolla tunnistetaan, analysoidaan ja mitataan prosesseja. Se visualisoi ja analysoi organisaation prosessien kulkua, kuten miten eri yksiköt suoriutuvat, mitkä prosessivaiheet kestävät liian kauan tai myöhästyvät, tai mitkä prosessin osat eivät noudata sille asetettuja vaatimuksia. Tällaisen tiedon saaminen ja ymmärtäminen on kriittinen menestystekijä eri toimialoilla toimiville yrityksille.


ISG:n raportti esittelee QPR Softwaren kehittämän ja patentoiman QPR ProcessAnalyzer -prosessilouhintaratkaisun avainvahvuudet. QPR ProcessAnalyzer -prosessilouhintatyökalun avulla voidaan hahmottaa kokonaiskuva yrityksen prosesseista, sekä tunnistaa mahdolliset pullonkaulat ja variaatiot. Samalla yritys saa valmiuden faktoihin perustuvien päätösten tekemiseen. QPR ProcessAnalyzer on suunniteltu kattavaksi alustaksi, joka on helposti käyttöönotettavissa jopa ei-teknisille käyttäjille. Sen ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa yhden klikkauksen juurisyyanalyysi, räätälöidyt analyysinäkymät (dashboard), ja koodaamista vaatimattomat toiminnallisuudet, jotka mahdollistavat liiketoiminnan eri asiantuntijoiden henkilökohtaisiin tarpeisiin mukautetut prosessianalyysit. Ohjelmisto sisältää laajan valikoiman valmiita tietojärjestelmäyhteyksiä ja analyysinäkymiä mahdollistaen välittömän ja helpon käyttöönoton. Prosessilouhintaa voidaan soveltaa olennaisesti millä tahansa alueella, jolla on prosessi. Tyypillisiä käyttötapauksia ovat esimerkiksi auditoinnit, vaatimustenmukaisuuksiin liittyvät prosessit, toimintojen digitalisoiminen, ohjelmistorobotiikkahankkeet (RPA), sekä erilaiset prosessien ja ERP-järjestelmien kehityshankkeet.  

”Erilaiset organisaatiot ovat etsimässä prosessilouhintaratkaisuja, jotka tarjoavat syväymmärrystä omista prosesseista datan suojelua samalla silmällä pitäen. QPR ProcessAnalyzer -työkalu erottuu joukosta sen vahvoilla muistissa tehtävillä analytiikkakyvykkyyksillään, joita pystytään käyttämään suoraan olemassa olevien tietovarastojen päällä. Tämän lisäksi kyseinen työkalu tarjoaa laajan kirjon toiminnallisuuksia, kuten räätälöidyt prosessianalyysinäkymät (dashboard) ja erillistä koodaamista vaatimattomat vaihtoehdot, jotka tulevat vetoamaan moniin yritysasiakkaisiin”, toteaa ISG notesin Senior Lead Analyst Mark Purdy.

QPR ProcessAnalyzerissa on kattavat koneoppimiskyvykkyydet

QPR ProcessAnalyzer -prosessilouhintatyökalussa on myös tehokkaat koneoppimiskyvykkyydet, joilla pystytään laatimaan tapauskohtaisia ennusteita (esimerkiksi yksilöllisen laskun maksamisen viivästymisestä), ja suosittelemaan seuraavia toimenpiteitä. Yksi QPR ProcessAnalyzerin tärkeimmistä ominaisuuksista on sen välimuistissa olevat tekoälykyvykkyydet, jotka mahdollistavat työkalun toiminnan olemassa olevien tietovarastojen päällä (esim. Redshift ja Snowflake) ilman tarvetta varastoida dataa sen omissa tietokannoissa. Tämä on ominaisuus, joka vetoaa erityisesti suuria tietokantoja ja yksityiskohtaista tietoa käsitteleviin yrityksiin.

”Digitalisointi- ja automaatiotoimenpiteiden lisääntyessä organisaatioiden tarve ymmärtää taustalla olevia kokonaisvaltaisia prosesseja kasvaa kiihtyvällä tahdilla. ISG:n tunnustus QPR:n vahvuuksista prosessilouhinnassa on vahva osoitus siitä, että prosessilouhintateknologiamme ja -työkalumme, QPR ProcessAnalyzer, on vahvasti linjassa markkinatarpeiden kanssa”, kertoo QPR Software Oyj:n toimitusjohtaja Jussi Vasama.

Lisätiedot:

Matti Erkheikki
Johtaja, Process Mining and Strategy Management -liiketoiminta, QPR Software Oyj
Sähköposti: matti.erkheikki@qpr.com
Puh. +358 40 717 2570

QPR Software Oyj

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.
Dare to improve. www.qpr.fi

Tietoa ISG:stä

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) on johtava maailmanlaajuinen teknologian tutkimus- ja neuvontayritys. ISG on luotettava liikekumppani sen yli 700 asiakkaalle, mukaan lukien yli 75 maailman 100 suurimmasta yrityksestä. ISG on sitoutunut auttamaan yrityksiä, julkisen sektorin organisaatioita sekä palvelun- ja teknologian tarjoajia saavuttamaan toiminnan erinomaisuutta ja nopeampaa kasvua. Yritys on erikoistunut digitaalisiin muunnospalveluihin, mukaan lukien automaatio, pilvi ja data-analytiikka, hankinta neuvonta, hallinto- ja riskipalvelut, verkko-operaattoripalvelut, strategian ja toiminnan suunnittelu, muutoksen hallinta, markkinatiedon ja teknologian tutkimus ja analyysi. Vuonna 2006 perustettu ISG, kotipaikkana on Stamford, Conn., työllistää yli 1 300 ammattilaista, jotka toimivat yli 20 maassa. Maailmanlaajuinen tiimi tunnetaan innovatiivisesta ajattelustaan, markkinavaikutuksestaan, syvästä toimiala- ja teknologiaosaamisestaan sekä maailmanluokan laadukkaasta tutkimus- ja analyyttisesta valmiudestaan, jotka perustuvat alan kattavimpiin markkinapaikkatietoihin. Lisätietoja englanniksi osoitteessa www.isg-one.com