Scanfil Oyj nostaa ohjeistustaan vuoden 2022 liikevaihdon osalta ja pitää liikevoittoennusteensa ennallaan


Scanfil Oyj     Sisäpiiritieto    14.4.2022 klo 11.00

Scanfil Oyj nostaa ohjeistustaan vuoden 2022 liikevaihdon osalta ja pitää liikevoittoennusteensa ennallaan

Materiaalien ja komponenttien saatavuushaasteisiin liittyvien ostojen, etenkin puolijohteisiin liittyvien spot-markkinaostojen, vuoksi Scanfil nostaa vuoden 2022 ohjeistustaan liikevaihdon osalta. Tällaisia asiakastoimitusten turvaamiseksi tehtyjä hankintoja oli 32,0 milj. euroa vuonna 2021 ja ne painottuivat vuoden toiselle puoliskolle. Yhtiö uskoo tason säilyvän korkeana myös vuonna 2022, minkä vuoksi yhtiö nostaa ohjeistustaan.

Liikevaihdon ohjaustiedon muutoksella ei ole vaikutusta liikevoittoon, jonka ennustehaarukka säilyy entisellään 43–48 milj. eurossa.

Uusi tulosohjeistus vuodelle 2022:

Scanfil arvioi vuoden 2022 liikevaihdon olevan 750–820 milj. euroa ja oikaistun liikevoiton 43–48 milj. euroa.

Ohjeistukseen liittyy epävarmuutta erityisesti puolijohteiden saatavuuteen ja hintatasoon sekä hankintaketjun toimituskykyyn liittyen. Lisäksi Ukrainan sota ja Covid-19 saattavat aiheuttaa riskejä ja epävarmuutta.

Aikaisempi tulosohjeistus, julkaistu 22.2.2022:

Scanfil arvioi vuoden 2022 liikevaihdon olevan 710–760 milj. euroa ja oikaistun liikevoiton 43–48 milj. euroa.

Scanfil julkaisee tammi-maaliskuun osavuotiskatsauksen perjantaina 22.4.2022 arviolta klo 8.00.


Scanfil Oyj

Lisätietoja:
Petteri Jokitalo
toimitusjohtaja
puh. 044 788 2400
petteri.jokitalo@scanfil.com

Pasi Hiedanpää
Johtaja, sijoittajasuhteet ja ulkoinen viestintä
puh. 050 378 2228
pasi.hiedanpaa@scanfil.com

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 45 vuoden kokemus vaativista asiakkuuksista. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat moduuleita tai integroituja tuotteita muun muassa itsepalveluratkaisuihin, automaatiojärjestelmiin, langattomiin viestintämoduleeihin, ilmanvaihdon ohjausjärjestelmiin, keräys- ja lajitteluratkaisuihin, analysaattoreihin ja säähavainnointiin liittyviin laitteisiin. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, turvallisuus, energia-, cleantech-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu kymmenen tehdasta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa. Lisätietoja yhtiöstä: www.scanfil.com