MT Højgaard Holding A/S: Storaktionærmeddelelse

Søborg, DENMARK


MT Højgaard Holding A/S oplyser i medfør af § 30 i lov om kapitalmarkeder, at Nordea Funds Ltd. har meddelt at kontrollere 9,89% (tidligere: 10,00%) af stemmerettighederne i MT Højgaard Holding A/S direkte (4,35%) og indirekte via fuldmagt fra Investeringsforeningen Nordea Invest (5,54%).

Kontakt: Henvendelse til CFO Martin Solberg kan ske på +45 22 70 93 65 eller anet@mth.dk.

Vedhæftet filAttachments

Nr_22_2022_Storaktionærmeddelelse_8nov2022