Bavarian Nordic offentliggør delårsregnskab for de første ni måneder af 2022

Hellerup, DENMARK


KØBENHAVN, Danmark, 9. november 2022 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggjorde i dag regnskab for de første ni måneder af 2022 samt rapporterede på begivenheder for tredje kvartal 2022.

Administrerende direktør i Bavarian Nordic, Paul Chaplin udtaler: “Vi befinder os i en spændende periode for Bavarian Nordic, hvor vi har fortsat med at udvide vores aktiviteter for at understøtte den globale indsats mod abekopper, samtidig med afviklingen af to globale fase 3-forsøg med vores sen-fase programmer. Det er opmuntrende at se, hvordan vores vacciner virkelig kan gøre en forskel for udsatte befolkningsgrupper og være med til at ændre abekoppeudbruddets gang. Mere end 1 million mennesker har modtaget vores vaccine siden begyndelsen af udbruddet, og antallet vokser dag for dag. Vi har desuden allerede sikret betydelige ordrer for 2023 og fremover. Leveringerne er blevet intensiveret i løbet af de sidste 3 måneder og vil fortsætte ind i fjerde kvartal, efterhånden som vi øger forsyningerne af vores koppe-/abekoppevaccine til mere end 70 lande verden over. Det øgede salg af vores produkter på tværs af porteføljen driver en rekordhøj omsætning, og vi nærmer os et nulresultat målt på EBITDA for 2022.”

Finansielle hovedpunkter  

 • Den samlede omsætning i de første ni måneder var DKK 1.860 mio. bestående af DKK 1.752 mio. fra det kombinerede salg af produkter, DKK 83 mio. fra milepælsbetalinger fra partnere og DKK 25 mio. fra kontraktarbejde.
 • Omsætningen i tredje kvartal udgjorde DKK 1.004 mio. bestående af DKK 338 mio. fra salg af Rabipur®/RabAvert®, DKK 62 mio. fra salg af Encepur®, DKK 578 mio. fra salg af JYNNEOS®/IMVANEX®/IMVAMUNE®, DKK 11 mio. fra salg af tredjepartsprodukter og DKK 15 mio. fra kontraktarbejde.
 • Resultat af primær drift før afskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) i de første ni måneder var DKK 14 mio.
 • Likvider udgjorde DKK 2.741 mio. ved udgangen af tredje kvartal.
 • De seneste finansielle forventninger til helåret, som udmeldtes den 7. september, fastholdes med en omsætning i intervallet fra DKK 2.800 til 3.000 mio., et driftsresultat før afskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) i intervallet fra DKK -200 til 0 mio. og likvider ved årets udgang på mere end DKK 1.700 mio.
DKK mio.Q3 2022Q3 20219m 20229m 20212022 forventet
Omsætning1.0044491.8601.3542.800 – 3.000
Resultat af primær drift før afskrivninger og nedskrivninger (EBITDA)226521444(200) – 0
Likvider2.741*2.182*2.741*2.182*> 1.700

* Fratrukket belånte obligationer

Øvrige begivenheder

Abekopper

 • I juli bestilte den amerikanske regering yderligere 5 mio. doser abekoppevaccine til levering i 2022 og 2023. Vaccinerne vil blive påfyldt ved brug af den råvaccine, der er produceret under tidligere kontrakter med den amerikanske regering. Med henblik på at udvide produktionsapparatet og øge forsyningerne vil doserne også blive påfyldt hos en amerikansk kontraktproducent, når produktionsprocessen er blevet overført.
 • I juli godkendte Europa-Kommissionen en udvidelse af markedsføringstilladelsen for selskabets koppevaccine, IMVANEX, til også at omfatte beskyttelse mod abekopper.
 • I juli modtog Bavarian Nordic godkendelser fra de amerikanske og europæiske tilsynsmyndigheder af færdigvareproduktionen af koppe- og abekoppevaccine på selskabets nye fyldefabrik i Danmark.
 • I august indgik Bavarian Nordic en aftale med Pan American Health Organization (PAHO) der muliggør adgang til abekoppevacciner for lande i Latinamerika.
 • I september blev Bavarian Nordic tildelt en 10-årig kontrakt til en værdi af op til USD 434 mio. for levering af koppe-/abekoppevaccine til Canada.
 • I september indgik Bavarian Nordic yderligere en kontrakt med EU’s Myndighed for Kriseberedskab og ‑indsats på Sundhedsområdet (HERA) på levering af abekoppevacciner til EU's medlemslande.
 • Yderligere ordrer på abekoppevaccine blev indgået i løbet af kvartalet med en række regeringer, herunder signifikante ordrer for 2023. Flere end 70 lande har nu adgang til vaccinen.

Respiratorisk syncytialvirus (RSV)

 • Rekruttering til det globale fase 3 kliniske forsøg med MVA-BN RSV i ældre forløber planmæssigt.

ABNCoV2 (COVID-19)

 • I september påbegyndte Bavarian Nordic et globalt fase 3 klinisk forsøg med COVID-19 boostervaccinekandidaten ABNCoV2. Forsøgets primære endemål er at påvise, at niveauerne af de neutraliserende antistoffer, der fremkaldes af ABNCoV2 mod SARS-CoV-2 (Wuhan wild type), ikke er ringere (non-inferior) end dem, der ses ved vaccination med Comirnaty®.

Øvrige forhold

 • I september udnævnte bestyrelsen den tidligere administrerende direktør for GSK’s globale vaccineforretning, Luc Debruyne til observatør i bestyrelsen med hensigt at opstille ham til valg til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling i marts 2023, hvor han efter bestyrelsens konstituering ventes at overtage formandsposten efter Gerard van Odijk, der fratræder efter at have siddet 15 år i bestyrelsen.

Begivenheder efter rapporteringsperioden

 • I oktober indgik Bavarian Nordic sin første bilaterale kontrakt med et land i Latinamerika om levering af abekoppevacciner, hvormed adgangen til vacciner i regionen blev øget ud over den aftale, der tidligere blev indgået med PAHO.
 • I oktober indgik selskabet desuden en aftale med Schweiz om levering af abekoppevacciner. Som en del af aftalen vil Bavarian Nordic indsende en ansøgning til Swissmedic med henblik på at understøtte en potentiel markedsføringstilladelse af vaccinen.
 • I oktober rapporterede Bavarian Nordic resultater fra en opfølgende analyse foretaget 6 måneder efter vaccination i et fase 2 klinisk forsøg med selskabets COVID-19 boostervaccinekandidat ABNCoV2, som viste, at 6 måneder efter boostervaccination med ABNCoV2 forblev koncentrationen af neutraliserede antistoffer mod Wuhan og omikron i forsøgspersonerne på høje niveauer, der er associeret med mere end 90% effektivitet.

Webcast og telefonkonference
Selskabets ledelse afholder en telefonkonference i dag kl. 14.00 dansk tid for at præsentere delårsregnskabet og besvare eventuelle spørgsmål. Det er muligt at overvære præsentationen via https://bit.ly/3Mud65F. For at stille spørgsmål, skal der foretages registrering forud for eventet via https://bit.ly/3g5j4gR.

Kontakt
Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 39 / 2022

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppevacciner, og er mangeårig leverandør til den amerikanske regering af en ikke-replikerende koppevaccine, som er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder, også til beskyttelse mod abekopper. Vaccinen er desuden godkendt i Canada og Europa. Vores kommercielle produktportefølje består endvidere af markedsledende vacciner mod rabies og flåtbåren hjernebetændelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigøre immunsystemets egne kræfter. Blandt andet har vi udviklet en ebolavaccine, der er licenseret til Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. Vi er desuden engageret i udviklingen af en næstegenerations COVID-19 vaccine. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com.

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Vedhæftet filAttachments

Delårsrapport Q3 2022