MT Højgaard Holding A/S: Fremgang i mere udfordrede markeder

Søborg, DENMARK


MT Højgaard Holding offentliggør delårsrapporten for 3. kvartal 2022.

HOVEDPUNKTER ÅR TIL DATO

MT Højgaard Holding forbedrede som ventet indtjeningen i de første ni måneder, selv om markedet i 3. kvartal blev mere udfordret af høje materiale- og energiudgifter, tiltagende inflation og stigende renter.

 • Omsætningen steg med 26,3% til 6.310 mio. kr. Den organiske vækst var 22,1%.
 • Driftsresultatet før særlige poster steg med 42,9% til 136 mio. kr.
 • Fremgangen skyldtes især MT Højgaard Danmark, som øgede indtjeningen med 80 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Lige under halvdelen af MT Højgaard Danmarks omsætning kom fra kritisk infrastruktur og andre anlægsprojekter.
 • Enemærke & Petersen havde også højere indtjening, mens MT Højgaard Projektudvikling næsten halverede sit driftsunderskud i år.
 • Resultaterne i Scandi Byg og MT Højgaard International var utilfredsstillende. Nye initiativer blev taget for at gøre de internationale aktiviteter lønsomme. Ledelsen i Scandi Byg blev ændret med en ny konstitueret CEO og ny CFO.

ORDREINDGANG OG -BEHOLDNING

 • På trods af faldende efterspørgsel i markedet steg ordreindgangen i de første ni måneder med 9,4% til 8,4 mia. kr., hvoraf 3.0 mia. kr. blev kontraheret i 3. kvartal. Tallet er opgjort uden MT Højgaard Danmarks andel af opførelsen af Nordhavnstunnellen, som udføres i et joint venture.
 • Næsten halvdelen af ordreindgangen kom fra flerårige, strategiske byggepartnerskaber og projekter i andre samarbejdsformer. Andelen er stigende.
 • Ordrebeholdningen steg til et historisk højt niveau på 12,8 mia. kr. Ordrebogen voksede med 20% i forhold til årsskiftet og 3. kvartal 2021.
 • Hertil kommer vundne, men endnu ikke tildelte ordrer for ca. 1,6 mia. kr. og det fremtidige bidrag fra de strategiske byggepartnerskaber, som potentielt skønnes at have en værdi på ca. 6,5 mia. kr. over en årrække.

FORVENTNINGER TIL 2022

 • Forventningerne er uændrede, men risikobilledet er skærpet.
 • Omsætningen ventes fortsat at blive i niveauet 8,5 mia. kr. Det vil svare til en vækst i niveauet 18% i forhold til 2021.
 • Driftsresultatet før særlige poster ventes fortsat at blive 215-240 mio. kr. Det vil svare til en forbedring på 20-34% i forhold til 2021.
 • MT Højgaard Danmark og Enemærke & Petersen ventes at få en solid indtjening i 4. kvartal, men inflation og pres på forsyningskæder udgør en stigende risiko.
 • MT Højgaard Projektudvikling ventes at sælge flere projekter i 4. kvartal, men kan blive påvirket af ændret investoradfærd.
 • MT Højgaard International ventes fortsat i 4. kvartal at blive påvirket af oprydning i Grønland og på Færøerne, mens Scandi Byg ventes at få et utilfredsstillende resultat på grund af lav kapacitetsudnyttelse, indtil de nye ordrer går i produktion.

”Vi har fortsat god ordreindgang i et ellers udfordret marked. På tværs af koncernen drager vi fordel af satsningen på strategiske byggepartnerskaber og nære kundesamarbejder. Desuden udnytter MT Højgaard Danmark mulighederne inden for kritisk infrastruktur og andre anlægsprojekter i en tid, hvor private og almene bygherrer holder lidt igen med nye projekter. Men vilkårene er blevet sværere, og i hvert projekt bruger vi mange kræfter på i samarbejde med bygherrer og samarbejdspartnere at begrænse effekterne af prisstigninger og højere inflation”, siger koncernchef Henrik Mielke.

Kontakt: Henvendelse til CEO Henrik Mielke og CFO Martin Solberg kan ske på telefon +45 22 70 93 65.

Vedhæftede filerAttachments

MTHH_Selskabsmeddelelse_Q3_DK MTHH_Q3_2022_report_DK mthh-2022-09-30-da