Bavarian Nordic indgår fælles indkøbsaftale omkring abekoppevacciner med EU’s Myndighed for Kriseberedskab og ‑indsats på Sundhedsområdet (HERA)

Hellerup, DENMARK


  • Toårig rammekontrakt sikrer grundlag for op til 2 mio. doser abekoppevaccine til EU, EØS og vestbaltiske lande
  • Foreløbigt behov er indikeret til ca. 700.000 doser til levering i 2023

KØBENHAVN, Danmark, 17. november 2022 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag indgåelsen af en fælles indkøbsaftale med EU’s Myndighed for Kriseberedskab og ‑indsats på Sundhedsområdet, HERA, om levering af op til 2 mio. doser af selskabets MVA-BN® abekoppevaccine i 2023 og 2024.

Den fælles indkøbsaftale muliggør at EU's medlemslande og yderligere lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) samt vestbaltiske lande kan købe Bavarian Nordics abekoppevaccine. Indtil videre har 14 af de berettigede lande bekræftet deres deltagelse i det fælles indkøb med en indikation på et foreløbigt behov for ca. 700.000 doser til levering i 2023 under rammekontrakten.

Siden juni 2022 har HERA indkøbt mere end 330.000 doser af vaccinen, som distribueres til EU's medlemslande løbende i 2022 med henblik på at afhjælpe det igangværende udbrud af abekopper. Sandsynligheden for, at abekopper spreder sig yderligere i udsatte befolkningsgrupper, er stadig høj, og den nye fælles indkøbsaftale vil sikre, at landene forbliver parate til at håndtere udbruddet fremadrettet.

Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian Nordic, udtaler: “Vi er glade for at styrke vores samarbejde med EU-myndighederne og andre om at sikre det fortsatte beredskab mod abekopper i Europa. Mens flere og flere lande er begyndt at anerkende behovet for at opbygge et lager på længere sigt, er de fleste EU-lande fortsat afhængige af tilgængeligheden af vaccinen gennem HERA, og denne fælles indkøbsaftale vil bidrage til at styrke responsen på tværs af hele Europa.”

Om HERA
EU’s Myndighed for Kriseberedskab og ‑indsats på Sundhedsområdet (HERA) blev etableret af Europa-Kommissionen i september 2021 med formålet at styrke Europas evne til at forebygge, opspore og hastigt reagere på sundhedskriser på tværs af landene ved at sikre udvikling, produktion, indkøb og distribution af vigtige medicinske modforanstaltninger.

Om abekoppevaccinen
MVA-BN eller Modified Vaccinia Ankara-Bavarian Nordic (markedsført som IMVANEX® i Europa, JYNNEOS® i USA og IMVAMUNE® i Canada) er en ikke-replikerende koppevaccine udviklet i samarbejde med den amerikanske regering for at sikre levering af en koppevaccine til hele befolkningen, inklusive immunkompromitterede personer, som ikke anbefales vaccination med traditionelle replikerende koppevacciner. I tillæg til kopper er vaccinen godkendt til brug mod abekopper i USA, Canada og EU som den eneste vaccine, der har opnået denne til dato.

Bavarian Nordic har igangværende leveringskontrakter med USA og Canada og har leveret vaccinen til en række ikke-oplyste lande globalt som en del af deres nationale biologiske beredskaber. I forbindelse med udbruddet af abekopper i 2022 har Bavarian Nordic samarbejdet med flere regeringer og overnationale organisationer med henblik på at sikre hurtig adgang til vaccinen i mere end 70 lande til dato, og arbejder desuden på at sikre produktion af yderligere vacciner til at opfylde behovet på den mellemlange til lange bane.

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppevacciner, og er mangeårig leverandør til den amerikanske regering af en ikke-replikerende koppevaccine, som er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder, også til beskyttelse mod abekopper. Vaccinen er desuden godkendt mod kopper og abekopper i Canada og som koppevaccine i Europa. Vores kommercielle produktportefølje består endvidere af markedsledende vacciner mod rabies og flåtbåren hjernebetændelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigøre immunsystemets egne kræfter. Blandt andet har vi udviklet en ebolavaccine, der er licenseret til Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. Vi er desuden engageret i udviklingen af en næstegenerations COVID-19 vaccine. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com.

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt
Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 40 / 2022

 

Vedhæftet filAttachments

2022-40-da