MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Danmark skal udføre produktionsbygning for Novo Nordisk


MT Højgaard Holdings forretningsenhed MT Højgaard Danmark har indgået en samarbejdsbaseret kontrakt med Novo Nordisk om opførelse af en produktionsbygning samt om- og tilbygning af eksisterende bygninger i Bagsværd.

Opgaven udføres i samarbejde med Kemp & Lauritzen, og den samlede kontraktsum er estimeret til at udgøre 1,2 mia. kr., hvoraf MT Højgaard Danmarks andel er estimeret til at udgøre 600 mio. kr. Projektet er iværksat straks og forventes fuldført i 2. halvår 2024.

Kontrakten ændrer ikke MT Højgaard Holdings udmeldte forventninger til 2022, men vil yde et væsentligt bidrag til koncernens langsigtede, bæredygtige udvikling i de kommende år.

Yderligere oplysninger:
Henvendelse til koncernchef Henrik Mielke og CFO Martin Solberg kan ske på telefon +45 22 70 93 65.

Vedhæftet filAttachments

MTHH_Selskabsmeddelelse 2dec22