MT Højgaard Holding ansætter Rasmus Untidt som ny CFO

Søborg, DENMARK


Rasmus Untidt tiltræder 9. december 2022 som ny CFO for MT Højgaard Holding. Han afløser Martin Solberg, som har ønsket at fratræde. Koncerndirektionen vil herefter bestå af koncernchef Henrik Mielke og CFO Rasmus Untidt.

Rasmus Untidt har i mere end 8 år stået i spidsen for MT Højgaard Holding koncernens strategi- og forretningsudvikling, hvorigennem han har haft en nøglerolle i de strategiske opkøb og frasalg af virksomheder, som har fokuseret koncernens forretningsområder og styrket lønsomheden. I april 2022 blev han en del af koncernledelsen med titel af Chief Strategy Officer (CSO), herunder med ansvar for koncernens bæredygtighedsstrategi.

Bestyrelsesformand Carsten Dilling udtaler: ”Vi er glade for, at vi kan rekruttere den næste CFO med stærke kompetencer inden for forretningsudvikling i egne rækker. Rasmus har spillet en afgørende rolle i at skabe en ny og lovende fremtid for koncernen. Rasmus har et indgående kendskab til koncernens kerneområder, og han besidder desuden betydelig finansiel erfaring fra stillinger i store danske og internationale virksomheder gennem 20 år. Vi ser frem til at samarbejde med Rasmus i den nye og væsentligt udvidede rolle med fokus på eksekvering af den opdaterede strategiplan.”

Martin Solberg fratræder efter eget ønske. ”Martin har styret koncernen finansielt igennem urolige tider med pandemi, stigende materialepriser, inflation og ustabilitet på de finansielle markeder. Han har eksekveret vores turn-around med stor arbejdsomhed og har været med til at skabe fundamentet for den porteføljestrategi, som koncernen har gennemført de seneste 3-4 år. Martin er lykkes med at styrke virksomhedens finansielle position, og jeg vil gerne takke Martin for hans store indsats for MT Højgaard Holding koncernen og ønske alt muligt held og lykke fremover”, siger Carsten Dilling.

Om MT Højgaard Holding koncernen

MT Højgaard Holding koncernen har ca. 3.400 medarbejdere og forventer i 2022 en omsætning i niveauet 8,5 mia. kr. Koncernen består af fem ligestillede forretningsenheder: MT Højgaard Danmark (storentreprenør inden for byggeri, anlæg og infrastruktur), Enemærke & Petersen (landsdækkende entreprenør inden for nybyg og renovering), MT Højgaard International (international entreprenør inden for bygge- anlægs- og teknikopgaver på udvalgte internationale markeder og projekter), MT Højgaard Property Development (bæredygtig udvikling og realisering af byggeri og Offentligt-Private Partnerskaber) og Scandi Byg (markedsleder inden for bæredygtigt, certificeret modulbyggeri i træ)

Yderligere oplysninger:

Henvendelse til bestyrelsesformand Carsten Dilling og koncernchef Henrik Mielke kan ske på tlf. (+45) 2270 9365.