Bavarian Nordic iværksætter nyt incitamentsprogram for koncernledelsen og udvalgte medarbejdere

Hellerup, DENMARK


KØBENHAVN, Danmark, 8. december 2022 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at bestyrelsen har besluttet at udstede tegningsoptioner til koncernledelsen og udvalgte medarbejdere i Bavarian Nordic koncernen. Som et nyt initiativ vil erhvervelsen (vesting) af tegningsoptioner for medlemmer af koncernledelsen være baseret på succesfuld opnåelse af relevante Key Performance Indicators (KPI’er). Beslutningen er truffet i henhold til generalforsamlingens bemyndigelser til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 5b og 5c, og i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik.

Der tildeles i alt 248.787 tegningsoptioner til medlemmer af koncernledelsen til en udnyttelseskurs på DKK 224,70 pr. aktie, svarende til markedskursen for Bavarian Nordics aktie på tildelingstidspunktet. Erhvervelse af tegningsoptionerne er betinget af forudgående opfyldelse af KPI’er, som fastsættes af bestyrelsen.

Der tildeles i alt 683.264 tegningsoptioner til udvalgte medarbejdere i Bavarian Nordic koncernen til en udnyttelseskurs på DKK 270,91 pr. aktie, fastsat som den gennemsnitlige markedskurs (lukkekurs) på selskabets aktie på Nasdaq Copenhagen over de seneste 15 dage før tildelingstidspunktet, tillagt 15%.

Sammenlagt tildeles der 932.051 tegningsoptioner under de nye programmer, hvilket giver optionsholderne ret til tegning af op til i alt 932.051 aktier a nominelt DKK 10. Udnyttelse af erhvervede tegningsoptioner kan ske, helt eller delvist, i otte fastsatte tegningsperioder i løbet af 2026 og 2027. Jævnfør vederlagspolitikken er der fastsat en maksimumværdi for udnyttelsen for hver enkelt optionsholder på udnyttelsestidspunktet.

Ved anvendelse af Black-Scholes model er den teoretiske værdi pr. tegningsoption til medlemmerne af koncernledelsen beregnet til DKK 78,36 og værdien af pr. tegningsoption til udvalgte medarbejdere er beregnet til DKK 64,33. Beregningerne er foretaget ud fra en aktiekurs på DKK 224,70, en risikofri rente på 2,04% og ud fra den historiske volatilitet for aktierne i relevante peers. Værdien af tegningsoptioner til medlemmer af koncernledelsen vil ydermere blive justeret for den historiske sandsynlighed for opnåelse af KPI’er.

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppevacciner, og er mangeårig leverandør til den amerikanske regering af en ikke-replikerende koppevaccine, som er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder, også til beskyttelse mod mpox (abekopper). Vaccinen er desuden godkendt i Canada og Europa. Vores kommercielle produktportefølje består endvidere af markedsledende vacciner mod rabies og flåtbåren hjernebetændelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigøre immunsystemets egne kræfter. Blandt andet har vi udviklet en ebolavaccine, der er licenseret til Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. Vi er desuden engageret i udviklingen af en næstegenerations COVID-19 vaccine. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com.

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt
Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 43 / 2022

Vedhæftet filAttachments

2022-43-da