MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Holding indleder salgsproces for Scandi Byg og justerer forventningerne til 2022

Søborg, DENMARK


Bestyrelsen for MT Højgaard Holding har efter et længere strategisk review besluttet at indlede en salgsproces for Scandi Byg. Det sker for at fokusere på koncernens datterselskaber inden for byggeri og anlæg, hvor MT Højgaard Holding er den bedste ejer og har de største muligheder for at skabe værdi. Der er indledt sonderinger med mulige købere af Scandi Byg.

Salgsprocessen vil ikke have nogen betydning for hverken eksisterende, planlagte eller nye projekter i Scandi Byg. Driften fortsætter uanfægtet under den nye direktion, der blev indsat i november 2022, og med fuld opbakning fra MT Højgaard Holding.

Som følge af beslutningen vil Scandi Byg i årsrapporten for 2022 ikke længere indgå i koncernens omsætning og driftsresultat, men blive rapporteret som ophørende aktivitet. På den baggrund justerer koncernen forventningerne til driftsresultatet før særlige poster til et overskud i niveauet 260 mio. kr. i 2022 (tidligere: 215-240 mio. kr. inkl. det forventede driftsunderskud i Scandi Byg). Koncernens omsætning ventes fortsat at blive i niveauet 8,5 mia. kr. i 2022, selvom Scandi Bygs forventede omsætning i niveauet 335 mio. kr. ikke længere vil indgå.

Scandi Byg ventes som ophørende aktivitet at indgå i koncernregnskabet for 2022 med et underskud efter skat i niveauet 56 mio. kr. Hertil kan komme eventuelle værdireguleringer af aktiver ved et salg.

Scandi Byg er frontløber inden for bæredygtighedscertificeret modulbyggeri i træ og har ca. 220 medarbejdere i Løgstør og på byggepladser landet rundt. Virksomhedens resultater har i år været påvirket af lav kapacitetsudnyttelse i produktionen som følge af, at nye ordrer er indløbet så sent, at de først for alvor går i produktion i 2023.

”Vores analyse er, at MT Højgaard Holding ikke er den bedste ejer af Scandi Byg. Vi skylder medarbejdere, partnere og kunder at etablere et langsigtet ejerskab, der kan skabe stabilitet og realisere Scandi Bygs potentiale. Med et salg kan vi fokusere alle kræfter på vores bygge- og anlægsaktiviteter, hvor MT Højgaard Holding er den bedste ejer og har de største muligheder for at skabe værdi ved at fortsætte de senere års positive udvikling. Samtidig vil et salg forenkle koncernen og styrke balancen”, siger koncernchef Henrik Mielke fra MT Højgaard Holding.

Efter et salg vil MT Højgaard Holding have fire 100%-ejede forretningsenheder: MT Højgaard Danmark, Enemærke & Petersen, MT Højgaard International og MT Højgaard Projektudvikling. Opgjort på proforma basis, uden Scandi Byg, havde koncernen i de første ni måneder af 2022 en omsætning på 6.094 mio. kr. efter en vækst på 27%, mens driftsresultatet før særlige poster uden Scandi Byg steg med 93% til 166 mio. kr.

Yderligere oplysninger:

Henvendelse til koncernchef Henrik Mielke og CFO Rasmus Untidt kan ske på telefon +45 22 70 93 65.

Vedhæftet filAttachments

MTHH_Selskabsmeddelelse 22dec22