Bavarian Nordic offentliggør bedre end forventede, foreløbige resultater for 2022


 • Leverer rekordomsætning og EBITDA-overskud i 2022

KØBENHAVN, Danmark, 16. januar 2023 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) rapporterede i dag foreløbige, ureviderede finansielle resultater for 2022, som overstiger forventningerne til året. I løbet af 2022 opjusterede selskabet sine finansielle forventninger syv gange. Resultaterne, der rapporteres i dag, er sammenlignet med de seneste udmeldte forventninger fra den 7. september 2022. For sammenligning med de oprindelige forventninger, se tabellen længere nede.

 • Omsætningen for helåret var ca. DKK 3.151 mio., mod en forventet omsætning i intervallet DKK 2.800 til 3.000 mio. Omsætningen bestod af:
  • DKK 1.730 mio. fra salg af JYNNEOS®/IMVANEX®/IMVAMUNE® mpox-/koppevaccine
  • DKK 879 mio. fra salg af Rabipur®/RabAvert®
  • DKK 299 mio. fra salg af Encepur®
  • DKK 79 mio. fra salg af tredjepartsprodukter
  • DKK 164 mio. i øvrige indtægter
 • Resultatet af primær drift før afskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) var et overskud på ca. DKK 329 mio., mod et forventet underskud i intervallet DKK -200 til 0 mio.
 • Likvider ved årets udgang udgjorde DKK 1.742 mio., mod et forventet beløb på DKK >1,700 mio. Forventningerne var baseret på en bankgæld ved årets udgang på DKK 600 mio., men den tilbageværende gæld blev tilbagebetalt i fjerde kvartal.

Den forbedrede omsætning skyldes hovedsageligt leverancer af flere mpox-vacciner end antaget i de seneste forventninger, der afspejlede en vis usikkerhed relateret til tidspunktet for leveringer og fakturering mod slutningen af 2022. En fortsat stærk udvikling i rabiesmarkedet har også bidraget til forbedringen. Kombineret med en generel omkostningsbevidst tilgang er driftsresultatet væsentligt forbedret, og Bavarian Nordic vil nu levere et positivt driftsresultat (EBITDA) i 2022.

“Sammenlignet med vores oprindelige forventninger til 2022 har vi næsten tredoblet vores omsætning og er blevet profitable i et år, som vi ellers forventede ville trække på vores kapitalberedskab, da vi gik i gang med to store fase 3-forsøg, som har medført betydelige udviklingsomkostninger. Det har været et usædvanligt år, og vi er særdeles tilfredse med at kunne offentliggøre disse resultater, som primært er blevet muliggjort på grund af den betydelige ordrestrøm på vores mpox-vaccine i løbet af året. Det er opmuntrende, at vi har kunnet avancere vores lovende sen-fase pipeline og stadig levere et så stærkt økonomisk resultat for året,” udtaler Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian Nordic.

Det konsoliderede, reviderede regnskab for 2022 vil blive offentliggjort i selskabets årsrapport for 2022 den 2. marts 2023.

DKK mio.
Alle tal er cirkatal
2022 forventet
oprindelig, 4. mar. 2022
2022 forventet
seneste, 7. sep. 2022
2022 foreløbig
urevideret
Omsætning1.100 – 1.4002.800 – 3.0003.151
EBITDA(1.300) – (1.000)(200) – 0329
Likvider1.000 – 1.200*> 1.700*1.742*

* Forventningerne baseredes på en bankgæld i niveauet DKK 600 mio., mens den realiserede likviditet ved årets udgang ikke inkluderer bankgæld, da denne blev tilbagebetalt i 4. kvartal.

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppe- og mpox-vacciner, som er blevet udviklet gennem vores mangeårige partnerskab med den amerikanske regering. Vores kommercielle produktportefølje består endvidere af markedsledende vacciner mod rabies og flåtbåren hjernebetændelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN® samt indlicenserede teknologier, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigøre immunsystemets egne kræfter, inklusive en RSV-vaccine til ældre samt en næstegenerations COVID-19 vaccine, som begge er i senfase-udvikling. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com.

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt
Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 01 / 2023

Vedhæftet filAttachments

2023-01-da