MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Holding indgår forpligtende samarbejde og optionsaftale om salg af Scandi Byg


MT Højgaard Holding A/S iværksatte i december 2022 en salgsproces for Scandi Byg A/S, hvilket dags dato har ført til indgåelse af et forpligtende samarbejde og en optionsaftale om salg af Scandi Byg til Nordic Wood Industries A/S, der er en af Danmarks førende producenter og leverandører af træbaserede materialer og præfabrikation til bæredygtigt byggeri.

Som led i det forpligtende samarbejde vil Nordic Wood Industries blive repræsenteret i Scandi Bygs bestyrelse. En endelig købesum vil bestå af variable elementer og kan først opgøres og offentliggøres ved Nordic Wood Industries’ forventede udnyttelse af optionen. Hvis optionen ikke som planlagt udnyttes senest den 16. oktober 2023, betaler Nordic Wood Industries 10 mio. kr. til MT Højgaard Holding.

Gennemførelse af salget vil være betinget af de danske konkurrencemyndigheders godkendelse.

Scandi Byg er frontløber inden for bæredygtighedscertificeret modulbyggeri i træ og har ca. 220 medarbejdere i Løgstør og på byggepladser landet rundt. Virksomhedens omsætning ventes at udgøre i niveauet 335 mio. kr. i 2022, hvor resultaterne har været påvirket af lav kapacitetsudnyttelse i produktionen som følge af, at nye ordrer enten er blevet forsinket eller er indløbet så sent, at de først for alvor går i produktion i 2023.

Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 27/2022 den 22. december 2022 vil Scandi Byg fra årsrapporten for 2022 og fremad ikke indgå i koncernens omsætning og driftsresultat, men blive rapporteret som ophørende aktivitet med et forventet underskud efter skat i 2022 i niveauet 46 mio. kr. før eventuelle værdireguleringer af aktiver.

”Vi er glade for at have indgået et forpligtende samarbejde og en optionsaftale om salg af Scandi Byg til Nordic Wood Industries, der som langsigtet ejer vil kunne skabe stabilitet og give medarbejderne de bedste betingelser for at udnytte mulighederne inden for modulbyggeri og skabe værdi for kunderne. Vi vil sælge Scandi Byg for at fokusere alle kræfter på vores bygge- og anlægsaktiviteter, der viser gode takter og fortsat byder på et stort potentiale for MT Højgaard Holding,” siger koncernchef Henrik Mielke, MT Højgaard Holding.

Efter et salg vil MT Højgaard Holding have fire 100%-ejede forretningsenheder: MT Højgaard Danmark, Enemærke & Petersen, MT Højgaard International og MT Højgaard Property Development. Opgjort på proforma basis, uden Scandi Byg, havde koncernen i de første ni måneder af 2022 en omsætning på 6.094 mio. kr. efter en vækst på 27%, mens driftsresultatet før særlige poster uden Scandi Byg steg med 93% til 166 mio. kr.

Yderligere oplysninger:
Henvendelse til koncernchef Henrik Mielke og CFO Rasmus Untidt kan ske på telefon +45 22 70 93 65.

Vedhæftet filAttachments

MTHH_Selskabsmeddelelse 18jan23