Evli Oyj: Päätösehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle


EVLI OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 26.1.2023 KLO 10.30 (EET/EEST)

Evli Oyj:n 14.3.2023 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle esitetään seuraavia päätösehdotuksia.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 80 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, esittävät, että Evlin hallitukseen valittaisiin kevään 2023 yhtiökokouksessa kuusi jäsentä, jatkavina jäseninä Henrik Andersin, Fredrik Hacklin, Sari Helander, Robert Ingman ja Antti Kuljukka ja uutena jäsenenä Christina Dahlblom. Teuvo Salminen on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä Evlin hallitukseen.

Evli Oyj on järjestänyt kilpailutuksen koskien Evli-konsernin tilintarkastusta. Kilpailutuksen perusteella hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi tilikaudelle 2023 valittaisiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy (EY) päävastuullisena tarkastajanaan KHT Miikka Hietala.


EVLI OYJ


Lisätietoja:
Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Oyj, p. +358 40 717 8888, juho.mikola@evli.com


Evli Oyj

Meille vauraus merkitsee keinoa edistää hyvää niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla. Autamme yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan vastuullisesti, kokemukseemme, asiantuntemukseemme ja pohjoismaisiin arvoihin nojaten.

Olemme Suomen johtava varainhoitaja*, joka palvelee niin instituutio-, yritys- kuin yksityisasiakkaita. Palveluihimme sisältyvät sijoitusrahastot, varainhoito- ja pääomamarkkinapalvelut, vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, yritysanalyysi, kannustinjärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi sekä yritysjärjestelypalvelut. Vastuullisuus on osa jokaista sijoituspäätöstämme, ja asiakkaamme arvostavat asiantuntijuuttamme vastuullisuuskysymyksissä. Evli on myös Suomen parhaaksi arvioitu varainhoitaja vastuullisessa sijoittamisessa**.

Evli-konsernissa työskentelee noin 300 ammattilaista, ja Evlin hallinnoitavana on noin 14,4 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 9/2022). Evli Oyj:n B-sarjan osakkeet on listattu Helsingin pörssiin.

*Kantar Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, Kantar Prospera Private Banking 2019, 2020 Finland
**SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services Finland 2021, 2022


Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com