Evli Oyj:n vuosikertomus ja palkitsemisraportti vuodelta 2022 on julkaistu


EVLI OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 17.2.2023 KLO 15.30 (EET/EEST)

Evli Oyj on julkaissut vuoden 2022 vuosikertomuksen suomeksi ja englanniksi. Vuosikertomus sisältää Evlin kohokohdat vuonna 2022, yhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2022. Vuosikertomus sisältää myös yritysvastuuraportin, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin.

Vuosikertomus on julkaistu European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätös on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastajat eivät ole varmentaneet ESEF-raportointia.

Evli on julkaissut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä vastuullisuusraportin ja palkitsemisraportin vuodelta 2022 suomeksi ja englanniksi myös erillisinä dokumentteina.

Vuosikertomus 2022 on tämän tiedotteen liitteenä XHTML-tiedostona ja PDF-tiedostona. Myös vastuullisuusraportti, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportti ovat tämän tiedotteen liitteenä. Raportit ovat saatavilla myös osoitteessa www.evli.com/sijoittajat.

Konsernitilinpäätös 31.12.2022 päättyneeltä vuodelta on laadittu konsolidoituna ja carve-out-perusteisesti Evli-konsernin taloudellisen aseman, liiketoiminnan tuloksen ja rahavirtojen esittämistä varten. Evli Oyj syntyi osittaisjakautumisen seurauksena 2.4.2022 eikä Evli-konserni näin ollen ole muodostanut erillistä konsernitilinpäätöksen laativaa juridista konsernia ennen 2.4.2022. Tästä johtuen tilinpäätös on esitetty carve-out-perusteisesti 1.4.2022 asti. Tilintarkastuskertomuksessa tätä on painotettu erikseen. Tilintarkastajan lausuntoa ei ole mukautettu tämän seikan osalta.


EVLI OYJ


Lisätietoja:
Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Oyj, p. +358 40 717 8888, juho.mikola@evli.com


Evli Oyj

Meille vauraus merkitsee keinoa edistää hyvää niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla. Autamme yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan vastuullisesti, kokemukseemme, asiantuntemukseemme ja pohjoismaisiin arvoihin nojaten.

Olemme Suomen johtava varainhoitaja*, joka palvelee niin instituutio-, yritys- kuin yksityisasiakkaita. Palveluihimme sisältyvät sijoitusrahastot, varainhoito- ja pääomamarkkinapalvelut, vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, yritysanalyysi, kannustinjärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi sekä yritysjärjestelypalvelut. Vastuullisuus on osa jokaista sijoituspäätöstämme, ja asiakkaamme arvostavat asiantuntijuuttamme vastuullisuuskysymyksissä. Evli on myös Suomen parhaaksi arvioitu varainhoitaja vastuullisessa sijoittamisessa**.

Evli-konsernissa työskentelee noin 300 ammattilaista, ja Evlin hallinnoitavana on noin 16,0 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 12/2022). Evli Oyj:n B-sarjan osakkeet on listattu Helsingin pörssiin.

*Kantar Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, Kantar Prospera Private Banking 2019, 2020 Finland
**SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services Finland 2021, 2022

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.comAttachments

Evli Oyj Vuosikertomus ja tilinpäätös 2022 Evli Oyj Vuosikertomus ja tilinpäätös 2022 (ESEF, XHTML-tiedosto) Evli Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022 Evli Oyj Palkitsemisraportti 2022 Evli Oyj Yritysvastuuraportti 2022