Bavarian Nordic offentliggør årsrapport for 2022


KØBENHAVN, Danmark, 2. marts 2023 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggjorde i dag årsrapporten for 2022. De finansielle resultater var i overensstemmelse med de foreløbige resultater, der blev udsendt den 16. januar 2023. Den fuldstændige rapport er vedhæftet som pdf-fil og kan desuden findes på selskabets hjemmeside www.bavarian-nordic.com.

Administrerende direktør i Bavarian Nordic, Paul Chaplin, udtaler: ”Vi er stolte over at have leveret vores højeste omsætning til dato som resultat af ekstraordinære leverancer af mpox vacciner over hele verden kombineret med en stærk fremdrift i vores forretning inden for rabies, specielt på det amerikanske marked. Rejseaktiviteten er atter i stigning, hvilket sammen med forsatte leverancer af mpox vacciner, forventes at styrke salget, og generere en endnu højere omsætning for 2023. Med vores nylige opkøb af rejsevacciner fra Emergent BioSolutions har vi ikke alene styrket den omsætningsgenererende kerneforretning, men også tilføjet en lovende fase 3-vaccinekandidat til vores pipeline med potentiale til at kunne opfylde et stort, uopfyldt medicinsk behov. Med forventningen om resultater fra denne samt vores to øvrige fase 3-udviklingsprogrammer senere i 2023 går vi et travlt, men spændende år i møde i Bavarian Nordic.”

Begivenheder efter rapporteringsperioden

  • I februar annoncerede Bavarian Nordic en opdatering på det igangværende fase 3-forsøg med COVID-19 boostervaccinekandidaten ABNCoV2. Rekrutteringen af personer på 65 år og opefter går langsommere end ventet, hvilket skubber den forventede fuldførelse af rekruttering ind i andet kvartal 2023, og rapporteringen af toplinjeresultater forventes nu at ske i midten af 2023.
  • I februar annoncerede Bavarian Nordic opkøbet af en portefølje af rejsevacciner fra Emergent BioSolutions, der inkluderer to markedsførte vacciner mod kolera og tyfus samt en fase 3- vaccinekandidat mod Chikungunya. Som en del af dette opkøb overtager Bavarian Nordic produktionsfaciliteter i Schweiz, forsknings- og udviklingsfaciliteter i USA samt mindre salgsstyrker i både Europa og USA. Den samlede pris for dette opkøb er på op til USD 380 mio. inklusive en upfront-betaling på USD 270 mio. samt betingede milepælsbetalinger på op til i alt USD 110 mio. Opkøbet forventes afsluttet i først halvår af 2023, med forbehold for sædvanlige betingelser, inklusive godkendelse fra konkurrencemyndighederne.
  • I februar gennemførte Bavarian Nordic en kapitalrejsning (privat placering) via salg af omtrent 7 mio. nye aktier, hvorved selskabet genererede et bruttoprovenu på DKK 1.642 mio. Provenuet vil, sammen med virksomhedens likvide beholdning, indgå i betalingen til Emergent BioSolutions i forbindelse med afslutningen af handlen.
  • I marts udpegede bestyrelsen to observatører. Dette med henblik på at indstille disse til valg til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling den 30. marts 2023 sammen med Luc Debruyne, der har været observatør i bestyrelsen siden 2022. De to nye observatører er den amerikanske Heidi Hunter, MBA, der er tidligere administrerende direktør for Cardinal Health Specialty Solutions, og nu medlem af bestyrelsen for Vicore Pharma og Sutro BioPharma, samt belgieren Johan van Hoof, MD, som tidligere var Global Therapeutic Area Head, Infectious Diseases & Vaccines, R&D hos Janssen, den farmaceutiske afdeling af Johnson & Johnson, og som i dag fungerer som uafhængig rådgiver for biotek-/vaccineindustrien.

Finansielle resultater
Bavarian Nordics finansielle resultater i 2022 var i overensstemmelse med de foreløbige resultater, der blev offentliggjort den 16. januar 2023, og som oversteg de senest udmeldte forventninger fra den 7. september 2022. Tabellen nedenfor afspejler de faktiske, reviderede finansielle resultater for 2022 sammenlignet med de originale og de senest udmeldte forventninger til 2022.

 2022 forventet
original, 4/3 2022
DKK mio.
2022 forventet
seneste, 7/9 2022
DKK mio.
2022 realiseret
revideret
DKK mio.
Omsætning1.100 – 1.4002.800 – 3.0003.151
EBITDA(1.300) – (1.000)(200) – 0328
Likvide beholdninger1.000 – 1.200*> 1.700*1.742*

** Forventningerne var baseret på en bankgæld ved årets udgang på DKK 600 mio., men den tilbageværende gæld blev tilbagebetalt i fjerde kvartal og udgør således ikke en del af den realiserede beholdning ved årets udgang.

Omsætningen for helåret var DKK 3.151 mio. sammenlignet med de seneste opjusterede forventninger om en omsætning i intervallet DKK 2.800 til 3.000 mio. Omsætningen bestod af DKK 1.730 mio. fra salg af JYNNEOS®/IMVANEX®/IMVAMUNE® mpox-/koppevaccine, DKK 879 mio. fra salg af Rabipur®/RabAvert®, DKK 299 mio. fra salg af Encepur®, DKK 79 mio. fra salg af tredjepartsprodukter samt DKK 164 mio. i øvrige indtægter.

Resultatet af primær drift før afskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) var et overskud på DKK 328 mio., mod et forventet underskud i intervallet DKK -200 til 0 mio.

Likvider ved årets udgang udgjorde DKK 1.742 mio., mod et forventet beløb på DKK >1,700 mio. Forventningerne var baseret på en bankgæld ved årets udgang på DKK 600 mio., men den tilbageværende gæld blev tilbagebetalt i fjerde kvartal.

For en detaljeret resultatgennemgang, se årsrapporten.

Forventninger til 2023

Alle tal er cirkatal2023E
DKK mio.
Omsætning6.000
EBITDA2.200

Forventningerne er uændrede i forhold til de forventninger, der blev annonceret i selskabsmeddelelse nr. 02/2023 den 15. februar 2023, og inkluderer ikke de økonomiske effekter af opkøbet af rejsevaccinerne fra Emergent BioSolution, der afventer endelig godkendelse af transaktionen, hvorefter selskabet vil opdatere de økonomiske forventninger for året.

Se årsrapporten for fuldstændig beskrivelse af forudsætningerne for forventningerne til 2022.

Telefonkonference
Bavarian Nordics ledelse afholder en telefonkonference i dag kl. 14.00 dansk tid for at præsentere årsregnskabet og besvare eventuelle spørgsmål. Det er muligt at overvære præsentationen via http://bit.ly/3lSQ92A. For at stille spørgsmål, skal der foretages registrering forud for eventet via  http://bit.ly/3IQRBLV.

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppe- og mpox-vacciner, som er blevet udviklet gennem vores mangeårige partnerskab med den amerikanske regering. Vores kommercielle produktportefølje består endvidere af markedsledende vacciner mod rabies og flåtbåren hjernebetændelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN® samt indlicenserede teknologier, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigøre immunsystemets egne kræfter, inklusive en RSV-vaccine til ældre samt en næstegenerations COVID-19 vaccine, som begge er i fase 3-udvikling. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com.

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt
Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 08/ 2023

Vedhæftede filerAttachments

Bavarian Nordic Annual Report 2022 2023-08-da bava-2022-12-31-en