Evli Oyj:n hallitus päätti perustaa uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän


EVLI OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 7.3.2023 KLO 17.45 (EET/EEST)

Evli Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta valikoiduille konsernin avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää yhtiön omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan yhtiön strategiaa, tavoitteita ja yhtiön pitkän aikavälin etua sekä tarjota heille kilpailukykyinen Evli Oyj:n osakkeiden ansaintaan perustuva palkkiojärjestelmä. Järjestelmä suunnataan Evli Ab:n henkilöstölle hallituksen päättämässä laajuudessa.

Järjestelmässä on yksi ansaintajakso 1.1.2023–30.6.2026.

Järjestelmässä kohderyhmällä on mahdollisuus ansaita Evli Oyj:n B-sarjan osakkeita suoriutumisen perusteella.

Ansaintajakson mahdolliset palkkiot perustuvat Ruotsin uusista sijoituksista saatuun annualisoituun rahastoliikevaihtoon. Ansaintajaksolta maksettavien palkkioiden arvo vastaa yhteensä enintään 100 000:ta Evli Oyj:n B-sarjan osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Ansaintajakson kohderyhmään kuuluu viisi (5) avainhenkilöä.

Mahdollinen palkkio maksetaan osittain Evli Oyj:n B-sarjan osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja. Jos avainhenkilön työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.


EVLI OYJ
Hallitus


Lisätietoja:
Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Oyj, p. +358 50 553 3000, maunu.lehtimaki@evli.com


Evli Oyj

Meille vauraus merkitsee keinoa edistää hyvää niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla. Autamme yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan vastuullisesti, kokemukseemme, asiantuntemukseemme ja pohjoismaisiin arvoihin nojaten.

Olemme Suomen johtava varainhoitaja*, joka palvelee niin instituutio-, yritys- kuin yksityisasiakkaita. Palveluihimme sisältyvät sijoitusrahastot, varainhoito- ja pääomamarkkinapalvelut, vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, yritysanalyysi, kannustinjärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi sekä yritysjärjestelypalvelut. Vastuullisuus on osa jokaista sijoituspäätöstämme, ja asiakkaamme arvostavat asiantuntijuuttamme vastuullisuuskysymyksissä. Evli on myös Suomen parhaaksi arvioitu varainhoitaja vastuullisessa sijoittamisessa**.

Evli-konsernissa työskentelee noin 300 ammattilaista, ja Evlin hallinnoitavana on noin 16,0 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 12/2022). Evli Oyj:n B-sarjan osakkeet on listattu Helsingin pörssiin.

* Kantar Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, Kantar Prospera Private Banking 2019, 2020 Finland
** SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services Finland 2021, 2022

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com