Attensis simulerings- och spelbaserade utbildning hjälper Bosch-Siemens att öka försäljningen av vitvaror med 26 %


  • Pilotprojektet för mobilbaserad utbildning hos Bosch-Siemens visar en försäljningsökning på 26 % hos den utbildade personalen.
  • Personalen spenderade i genomsnitt 1,5 timmar varje dag under pilotperioden med att "spela" via utbildningsappen – vilket resulterat i 93 % förbättrad kunskap
  • Utbildningssystemet är redo för global lansering

Mer flexibla och moderniserade träningsmetoder är nyckeln till att hjälpa fysiska återförsäljare att konkurrera med försäljning på nätet, enligt Bosch-Siemens.

OSLO, Norge, March 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tillkännagivandet kom efter den fantastiska framgången för ett pilotutbildningsprojekt som Bosch-Siemens drev för att förbättra produktkunskapen och det tekniska kunnandet hos personalen på försäljningsställen i detaljhandeln.

Projektet inleddes med ett framgångsrikt pilotprojekt i 20 butiker där försäljningen av tvättmaskiner ökade med 26,2 %, medan försäljningen sjönk med 13% hos de butikerna som inte deltog.

Nu har programmet utökats i hela Norden och över 1 000 anställda använder utbildningsappen BSH GO hos ett antal större återförsäljare. Det har spelats 110 000 gånger, vilket motsvarar 1 300 timmars träningstid.

Utbildningen har utvecklats av Attensi, specialister på spelbaserad utbildning, och använder simulerings- ochgamification teknik för att uppmuntra personalen att spela – och repetera – träningen.

Ellen Vrålstad, Nordisk chef för Retail och Hospitality på Attensi, säger: "Denna metod för utbildning, med hjälp av spelifierade simuleringsbaserade appar som levereras via mobilen, har fördelar för alla inblandade. Personalen förbättrar sin kunskap och säljer fler produkter, vilket ökar deras prestationer. Samtidigt kan återförsäljarna erbjuda specialistkunskap och servicenivåer som kunderna inte får från konkurrenterna på nätet.

"Data visar att folk inte bara genomför utbildningen två eller tre gånger – de återkommer flera gånger, och i vissa fall genomför de den upp till tio gånger. Denna upprepning bidrar till att minska de kunskapsluckor som vi identifierade i början med 93 % i genomsnitt."

"Framför allt har den gett vår kund Bosch-Siemens en betydande konkurrensfördel och har verkligen hjälpt deras produkter att sticka ut från mängden på butiksgolvet."

I den första utbildningen fokuserade Bosch-Siemens på en specifik produktfunktion: automatisk dosering av tvättmedel i sina tvättmaskiner i premiumsegmentet, men utbildningen har utvidgats till att omfatta ett stort antal apparater och funktioner.

"Automatisk dosering är en innovativ funktion som folk är mycket intresserade av, men det underlättar om de kan få fördelarna förklarade i detalj", säger Thomas Antonsen, Head of Sell-out Management and Training Excellence Northern Europe på Bosch-Siemens.

"Vi arbetade inledningsvis med 20 återförsäljare för att mäta utbildningens framgång – och vi riktade in oss på butiker inom samma kedja och av liknande storlek. 10 fick gå utbildningen och 10 fick inte." Av de som fick gå utbildningen såg vi en genomsnittlig försäljningsökning på 26 % på tvättmaskinerna med automatisk dosering.

"Vi är naturligtvis intresserade av att sälja fler av våra egna produkter, och att utrusta säljpersonal med rätt produktkunskap har visat sig ge en betydande försäljningsökning."

"Men vi ser detta som en fördel för återförsäljaren också, eftersom det hjälper dem att erbjuda något som återförsäljare på nätet inte kan erbjuda. Kunnig och vänlig personal, som kan erbjuda personlig kontakt och svara på svåra frågor. Personlig kontakt är fortfarande uppskattad och gör kunderna mer benägna att köpa, särskilt när det gäller dyrare produkter, som elektronik och vitvaror."

"Pilotprojektet genomfördes på de skandinaviska marknaderna, men har nu även lanserats i USA och Baltikum. Förhoppningsvis lanseras det snart i Storbritannien."

"Vi förväntar oss inte att detta helt och hållet ska ersätta den personliga kontakten – vi värdesätter fortfarande att möta våra kunder ansikte mot ansikte när det är möjligt, men detta gör det möjligt för oss att ge utbildning på ett sätt som personalen hos återförsäljarna faktiskt vill ha."

"Människor vill ha innehåll som levereras till dem på ett bekvämt och lättillgängligt sätt och vår Attensi utbildningsapp har hjälpt oss att uppnå detta."

Attensi, som använder sig av en kombination av experter på spel, kodning och beteendepsykologi för att skapa lösningarna, säger att metoderna hjälper till att få inlärningen att fastna, så att viktig produktkunskap blir lätt att minnas och förmedla till kunderna.

"Vi har arbetat med Bosch-Siemens sedan 2018. Pilotprojektets framgång banade väg för en utvidgning av projektet och vi letar alltid efter nya och intressanta sätt att utveckla den utbildning vi erbjuder", tillade han.

"Vi introducerar nu ett tävlingsmoment som ger personalen poängresultat så att de kan tävla med sina kollegor. Folk blir väldigt tävlingsinriktade och glömmer nästan bort att de lär sig medan de strävar efter att nå förstaplatsen – det är som med arkadspelens storhetstid under 1980-talet, förutom att folk lär sig samtidigt som de spelar."

Responsen från personalen har också varit positiv, som har välkomnat utbildningens flexibla tillvägagångssätt, vilket innebär att de kan delta när det passar dem, och 100 % av personalen håller med om att utbildningen har gjort dem bättre på att rekommendera produkter till kunderna.

Attensi har levererat simulerings- och spelbaserad träning i mer än 150 länder och på mer än 50 språk. Några av våra kunder är Circle K, Bosch Siemens Home Appliances, Accenture, If, Espresso House, Coor och många fler. 

Pressansvarig:
Anthony Wong
Anthony.wong@attensi.com

Fotot som åtföljer detta tillkännagivande finns på https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/37e5f5df-771b-4584-9d7d-81f1c9d6a3fa


Bosch Siemens and Attensi