MT Højgaard Holding A/S: Indberetning af ledende medarbejders handel med aktier i MT Højgaard Holding A/S


MT Højgaard Holding A/S offentliggør oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier udstedt af MT Højgaard Holding A/S og dertil knyttede værdipapirer, jf. EU-forordning 596/2014 artikel 19.

MT Højgaard Holding A/S har overdraget 15.899 modnede aktier til forhenværende finansdirektør Martin Solberg, der har optjent disse som led i koncernens langsigtede aktiebaserede bonusprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 17/2020.

Yderligere oplysninger:
Henvendelse til koncernfinansdirektør i MT Højgaard Holding, Rasmus Untidt, kan ske på telefon +45 22 70 93 65.

Vedhæftet filAttachments

MTHH_indberetning af handel_Martin Solberg_24mar23