Beslutninger på den ordinære generalforsamling 2023 i Bavarian Nordic A/S

Hellerup, DENMARK


KØBENHAVN, Danmark, 30. marts 2023 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) har i dag afholdt ordinær generalforsamling med følgende resultater:

 • Årsrapporten for 2022 blev godkendt. Bestyrelsens forslag om, at årets resultat overføres til 2023 blev ligeledes godkendt.
 • Vederlagsrapporten for 2022 blev godkendt.
 • Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen og direktionen decharge.
 • Til bestyrelsen genvalgtes Anders Gersel Pedersen, Peter Kürstein, Frank Verwiel og Anne Louise Eberhard. Desuden blev Luc Debruyne, Heidi Hunter og Johan van Hoof valgt til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig med Luc Debruyne som formand og Anders Gersel Pedersen som næstformand. 
 • Som revisor genvalgtes Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
 • Forslaget om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital blev vedtaget.
 • Forslaget om at bemyndige bestyrelsen til at udstede konvertible obligationer, der giver ret til tegning af nye aktier i selskabet, blev vedtaget.
 • Forslaget om at bemyndige bestyrelsen til at udstede tegningsoptioner (warrants) blev vedtaget.
 • De foreslåede ændringer til vederlagspolitikken blev vedtaget.
 • Det foreslåede honorar til bestyrelsen og bestyrelsesudvalg for det igangværende regnskabsår blev godkendt.
 • Forslaget om bemyndigelse til bestyrelsen til, på vegne af selskabet, at erhverve egne aktier i selskabet, blev vedtaget.
 • Forslaget om ændring af vedtægterne vedrørende tegningsreglen blev vedtaget.

Referat samt afstemningsresultater fra generalforsamlingen vil blive fremlagt på selskabets hjemmeside inden for 14 dage fra dags dato.

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppe- og mpox-vacciner, som er blevet udviklet gennem vores mangeårige partnerskab med den amerikanske regering. Vores kommercielle produktportefølje består endvidere af markedsledende vacciner mod rabies og flåtbåren hjernebetændelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN® samt indlicenserede teknologier, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigøre immunsystemets egne kræfter, inklusive en RSV-vaccine til ældre samt en næstegenerations COVID-19 vaccine, som begge er i senfase-udvikling. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com.

Kontakt
Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 13 / 2023

Vedhæftet filAttachments

2023-13-da