MT Højgaard Holding A/S: Telefonkonference 11. maj kl. 10.00 om 1. kvartal 2023

Søborg, DENMARK


MT Højgaard Holding offentliggør delårsrapporten for 1. kvartal 2023 den 11. maj 2023 og afholder samme dag kl. 10.00 (CET) en telekonference, hvor ledelsen fremlægger resultater og forventninger samt besvarer spørgsmål. Tilmelding er ikke nødvendig.

Telekonferencen afvikles på dansk og kan følges live her eller via www.mthh.dk, hvor den tilhørende præsentation vil være tilgængelig.

Deltagere bedes ringe på nedenstående telefonnumre og indtaste PIN 531691.

Danmark + 45 78768490
Storbritannien + 44 203-7696819
USA + 1 646-787-0157


Yderligere oplysninger:
Henvendelse kan ske på telefon +45 22 70 93 65.

Vedhæftet filAttachments

MTHH_Investor news (telekonference)