Norsk Hydro: Europakommisjonen godkjenner Hydros oppkjøp av Alumetal S.A

Oslo, NORWAY


Europakommisjonen annonserte i dag at den har godkjent Hydro’s foreslåtte oppkjøp av det polske resirkuleringsselskapet Alumetal S.A .

Hydro lanserte et tilbud om kjøp av alle aksjene i Alumetal i april 2022, som senere utløp under Europakommisjonens fase II-saksbehandling. Fusjonskontrollen er nå avsluttet med full godkjenning.

Forrige uke annonserte Hydro at selskapet har startet en ny tilbudsprosess for kjøp av 100 prosent av aksjene i Alumetal. Tegningsperioden knyttet til tilbudet er ventet å løpe i juni 2023, og Hydro tar sikte på å gjennomføre oppkjøpet tidlig i juli 2023, gitt at betingelsene er oppfylt.

«Dette er en viktig milepæl på veien mot å fullføre vårt oppkjøp av Alumetal, og tar oss ett steg nærmere å ønske Alumetal velkommen i Hydrofamilien og utvikle et enda bredere utvalg av lavkarbonprodukter til våre kunder,» sier Eivind Kallevik, Konserndirektør for Hydro Aluminium Metal.

Investorkontakt:  
Martine Rambøl Hagen  
+47 91708918
Martine.Rambol.Hagen@hydro.com

Mediakontakt:  
Halvor Molland  
+47 92979797  
Halvor.Molland@hydro.com  

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12