Bavarian Nordic offentliggør delårsregnskab for første kvartal 2023


KØBENHAVN, Danmark, 9. maj 2023 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggjorde i dag regnskab samt rapporterede på begivenheder for første kvartal 2023.

Administrerende direktør i Bavarian Nordic, Paul Chaplin udtaler: “Vi er glade for at kunne rapportere stærke resultater fra første kvartal, drevet af de fortsatte leveringer af mpox-vacciner til lande verden over kombineret med et stærkt salg i vores rejsevaccineforretning. Periodens højdepunkt var annonceringen af købet af rejsevaccineporteføljen fra Emergent BioSolutions. Denne transaktion vil styrke vores portefølje af markedsførte produkter og udviklingsprogrammer, udvide vores kompetencer inden for R&D, produktion og det kommercielle område samt ikke mindst styrke vores organisation med næsten 300 medarbejdere, som vi er glade for at byde velkommen til Bavarian Nordic på vores rejse mod at blive en af verdens største rendyrkede vaccinevirksomheder.”

Finansielle hovedpunkter  

  • Omsætningen i første kvartal udgjorde DKK 1.252 mio., bestående af DKK 848 mio. fra salg af JYNNEOS®/IMVANEX®/IMVAMUNE® mpox-/koppevaccine, DKK 243 mio. fra salg af Rabipur®/RabAvert®, DKK 87 mio. fra salg af Encepur®, DKK 43 mio. fra salg af tredjepartsprodukter samt DKK 31 mio. i øvrige indtægter.
  • Resultat af primær drift før afskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) var et overskud på DKK 481 mio.
  • Likvider udgjorde DKK 2.971 mio. ved udgangen af første kvartal, inklusive provenuet fra kapitalforhøjelsen i februar.
  • De finansielle forventninger til helåret fastholdes med en omsætning på ca. DKK 6.000 mio. og et driftsresultat før afskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) på ca. DKK 2.200 mio., eksklusive de økonomiske effekter af opkøbet af rejsevaccinerne fra Emergent BioSolutions, der afventer afslutningen af transaktionen, hvilket forventes at ske i andet kvartal 2023.
DKK mio.Q1 2023Q1 20222023 forventet
Omsætning1,252320~6.000
Resultat af primær drift før afskrivninger og nedskrivninger (EBITDA)481(94)~2.200

Øvrige begivenheder

  • I februar annoncerede Bavarian Nordic opkøbet af en portefølje af rejsevacciner fra Emergent BioSolutions, der inkluderer to markedsførte vacciner mod kolera og tyfus samt en fase 3- vaccinekandidat mod Chikungunya. Som en del af dette opkøb overtager Bavarian Nordic produktionsfaciliteter i Schweiz, forsknings- og udviklingsfaciliteter i USA samt mindre salgsstyrker i både Europa og USA. Den samlede pris for dette opkøb er på op til USD 380 mio. inklusive en upfront-betaling på USD 270 mio. samt betingede milepælsbetalinger på op til i alt USD 110 mio. Opkøbet forventes afsluttet i andet kvartal 2023 og processen forløber planmæssigt. Alle nødvendige godkendelser, inklusive godkendelse fra konkurrencemyndighederne, er opnået, og der udestår blot opfyldelse af betingelser for afslutning af handlen mellem parterne.
  • I februar gennemførte Bavarian Nordic en kapitalrejsning (privat placering) via salg af omtrent 7 mio. nye aktier, hvorved selskabet genererede et bruttoprovenu på DKK 1.642 mio. Provenuet vil, sammen med virksomhedens likvide beholdning, indgå i betalingen til Emergent BioSolutions i forbindelse med afslutningen af handlen.
  • Efter den ordinære generalforsamling i marts blev Luc Debruyne, tidligere President Global Vaccines ved GSK, valgt til ny formand for bestyrelsen og efterfulgte dermed Gerard van Odijk, der havde været medlem af bestyrelsen siden 2008 og formand siden 2014. Ud over Luc Debruyne blev Heidi Hunter og Johan van Hoof valgt som nye medlemmer af bestyrelsen.

Begivenheder efter rapporteringsperioden

  • I april meddelte Bavarian Nordic, at fase 3-forsøget med selskabets vaccinekandidat, MVA-BN® RSV, der udvikles mod RS-virus (RSV) til personer i alderen 60 år og opefter, havde opnået de tilfælde, der er nødvendige for at kunne færdiggøre den primære analyse af vaccinens effektivitet, hvilket forventes at finde sted omkring midten af 2023.

Webcast og telefonkonference
Selskabets ledelse afholder en telefonkonference i dag kl. 14.00 dansk tid for at præsentere delårsregnskabet og besvare eventuelle spørgsmål. Det er muligt at overvære præsentationen via https://bit.ly/41wdM0C. For at stille spørgsmål, skal der foretages registrering forud for eventet via https://bit.ly/3MMZx3e.

Kontakt
Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 17 / 2023

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppe- og mpox-vacciner, som er blevet udviklet gennem vores mangeårige partnerskab med den amerikanske regering, og har en stærk produktportefølje af rejsevacciner samt vacciner mod endemiske sygdomme. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN® samt indlicenserede teknologier, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigøre immunsystemets egne kræfter. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com.

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Vedhæftet filAttachments

Delårsrapport Q1 2023